Konu: kooperatif davaları

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası, Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Dava kooperatif merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesi’nde görülür. Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası – Nasıl Açılır Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası basit muhakeme usulü uygulanır. Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası, dava açma süresi çıkarılma kararının tebliğinden itibaren 3 aydır. Bu süre hak düşürücü süredir. Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, çıkarılanın g.kurula başvurma hakkı saklı kalmak…

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası, Yetkili mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir. Sözkonusu çevrede Ticaret Mahkemesi bulunmazsa Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası Dava açma süresi toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir aydır. KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası açılması için, Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri