İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz

YARGITAY KARARI: İSTİHKAK DAVASI TEMYİZ

T.C YARGITAY  8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014/20603 KARAR NO: 2014/22593

İSTİHKAK DAVASI TEMYİZE KABİL OLDUĞU

Dava dilekçesindeki anlatımdan ve sonuç bölümünden istihkak iddiasında bulunulduğu açıkça anlaşılmakta olup dava konusu uyuşmazlık, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkına dayalı olarak ileri sürdüğü “istihkak” iddiasına ilişkindir. Mahkemece anılan dava istihkak prosedürü içerisinde taraf delilleri toplanarak sonuca bağlanması gerekirken İİK’nun 97/a maddesi ile birlikte değerlendirilerek iddianın reddi ile takibin devamına ve kanuni müddeti içerisinde istihkak davası açılması gerektiği bildirilerek iddianın reddi ile takibin devamına şeklinde karara bağlanmış, istihkak davası açılması için de 3. şahıslara süre verilmesi talimatı verilmiştir. Mahkemece hukuki tavsif yanlış yapılarak takibin devamına ve bu kararların da kesin olduğuna hükmedilmiş ise de verilen kararın yasa ve uygulama nazara alındığında niteliği itibari ile temyizi kabil kararlardan olduğu görülmektedir.

Mahkemece, davanın hukuki nitelendirmesi yanlış yapılıp karar kesin olarak verildiğinden, davacı tarafından kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmede davanın 3. kişi tarafından İİK 97 vd maddelerine dayalı olarak açılan istihkak davası olduğu, tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği, bunun için de dilekçenin temyiz dilekçesi olarak kabulü gerektiği sonucuna ulaşılarak hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca İstihkak Davası Temyiz BOZULMASINA..

7 SORULAR

 1. RÜYA DİKER dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. ETHEM BODUGÖZ dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 3. GÜLBİN BANİ dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. UMUT AYDIN dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. ZEYNEP GÜNDÜZ dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. RAHİME YÜNGÜL dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  İstihkak Davası Temyiz Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri