Konu: istihkak davası temyiz dilekçesi

İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz YARGITAY KARARI: İSTİHKAK DAVASI TEMYİZ T.C YARGITAY  8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014/20603 KARAR NO: 2014/22593 İSTİHKAK DAVASI TEMYİZE KABİL OLDUĞU Dava dilekçesindeki anlatımdan ve sonuç bölümünden istihkak iddiasında bulunulduğu açıkça anlaşılmakta olup dava konusu uyuşmazlık, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkına dayalı olarak ileri sürdüğü “istihkak” iddiasına ilişkindir. Mahkemece anılan dava istihkak prosedürü içerisinde taraf delilleri toplanarak sonuca bağlanması gerekirken İİK’nun 97/a maddesi ile birlikte değerlendirilerek iddianın reddi ile takibin devamına ve kanuni müddeti içerisinde istihkak davası açılması gerektiği bildirilerek iddianın reddi ile takibin devamına şeklinde karara bağlanmış, istihkak davası açılması için de 3. şahıslara süre verilmesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri