İş Hukuku Danışmanlık

İş Hukuku Danışmanlık Nedir Süreç Hakkında Bilgiler. İş Hukuku uyuşmazlıkları profesyonel danışmanlık hizmeti hukuk büromuzda görev yapan uzman avukat kadromuzun sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişki 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda işçi ile işveren arasında özellikle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde iş hukuku danışmanlık hizmetinin büyük oranda olumlu katkısı bulunmaktadır.

Hukuk sistemimizde işçi ve işveren konulu davalarda esas alınan İş Hukuku Mevzuatının çalışanları korumaya odaklı olması ile birlikte işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından işveren aleyhine açılan davalarda pek çok işvereni yüklü tazminat ödemeleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sebeple iş hukuku kapsamında hukuk büromuzdan tahsis edilen profesyonel danışmanlık hizmeti, işçiler kadar işverenlerin de faydalanabileceği temel konuları ele almaktadır.

İş Hukuku Alanında Avukat Desteği Nedir?

Hukuk büromuzda görev yapan avukatlarımız, her biri Türkiye’nin ve yurt dışında bulunan en saygın eğitim kurumlarının hukuk fakültelerini başarılı ile bitirip mezun olduktan sonra sektörde uzun yıllar pek çok davada görev alarak gerekli deneyime ulaşmıştır. Bu kapsamda özellikle iş hukuku alanında uzman avukatlarımız, yaşadığınız uyuşmazlıkların giderilmesinde profesyonel olarak avukatlık desteği vermesinin yanında danışmanlık hizmetleriyle de pek çok yaratıcı çözümü ortaya çıkarmaktadır.

İşçi ive işveren arasında meydana gelen hukuki ihtilafların uzlaştırma aşaması da dahil olmak üzere hakkaniyetli bir şekilde çözülmesi için iş hukuku avukat desteğimizden yararlanabilirsiniz. İşçilerin iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedildiğini öne sürerek işveren aleyhinde açtıkları her türlü tazminat ve alacak davalarının yanında;

 • İşe iade davaları,
 • İş kazasında tazminat davaları,
 • Hizmet birleştirme ve hizmet tespiti davaları

gibi tüm hukuki yollarda en yaratıcı çözümlerler sorunun ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Bunun yanında işveren açısından da işçi özlük dosyalarının oluşturulması, işyeri yönetimi konusunda hukuki danışmanlık ihtiyacı gibi durumlarda avukatlık büromuzun profesyonel avukatlarından hizmet alabilirsiniz.

İş Hukuku Danışmanlık

İş Hukuku Danışmanlık

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana tüm müvekkillerimizin menfaatlerini başarılı bir şekilde savunan uzman iş hukuku avukatlarımız, işçi ve işveren olmanız fark etmeksizin karşılaştığınız hukuki ihtilafların çözümünde avukatlık büromuza başvurarak şu konularda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz:

 • İşçi – işveren arası ihtarnamelerin hukuka uygun bir şekilde çekilmesi,
 • İş sözleşmesinin feshinin gerektiren durumlarda fesih belgesinin düzenlenmesi,
 • İş hukuk eğitimlerinin işçi ve işverenlere verilmesi,
 • İş hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların uzlaşma aşamasında takibi,
 • Arabuluculuk sürecindeki iş davalarının takibi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve benzeri tüm işçi alacağına ilişkin davaların takibi ve danışmanlık hizmeti,
 • İşe iade davalarının dilekçe düzenlenmesi

Tüm bu konularda profesyonel hukuki destek ve danışmanlık hizmeti almak için, internet sitemiz üzerinde yer alan bilgileri kullanarak hukuk büromuzun deneyimli avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku Danışmanlık

İlkay Hukuk Bürosu olarak gerek bireysel gerekse kurumsal olarak 2006 yılından beri İş hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmuş ve İş Hukuku alanında bir çok şirket, işveren ve bireysel müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş hukuku kanunlarının incelenmesi, İş Mahkemeleri kararları ve Yargıtay kararlarının güncel olarak takip edilmesi ile birlikte edinilen tecrübe ile müvekkillere hizmet sunulmaktadır.

İŞ hukukunda genel kuralları sıralamakda fayda görmekteyiz. Buna göre Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi; işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren; işin yapıldığı yere işyeri denir.  İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde; bu işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Kanunu uygulanır. Yürürlükte olan kanun 22.05.2003 tarh ve 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında “İş Sözleşmesi’nden” veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemesidir.

İş Mahkemeleri tek hâkimlidir. Büyük şehirlerimizde Bağımsız İş Mahkemeleri vardır. Olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirilir.  İş mahkemelerinde açılacak davalar; kural olarak davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.  İş mahkemelerinde Şifahi Yargılama Usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme, tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşmadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.

İş mahkemesinin kesin kararları tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde Temyiz olunabilir. Yargıtay’ın verdiği karara karşı “Karar düzeltilmesi” istenemez.  İş sözleşmeleri “Belirli” veya “Belirsiz” süreli yapılabilir; çalışma biçimleri bakımından “Tam süreli”, “Kısmi süreli”, “Deneme süreli” veya “Diğer tür” olabilir. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı işyerlerinde ayrıca “Kısmi süreli bir iş sözleşmesi” de yapılabilir. İş Sözleşmesi feshedilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir. Böyle bir dava açıldığı takdirde, işveren, feshin haklı bir sebebe dayandığını ispat etmek zorundadır.

İş Hukuku Danışmanlık – Avukatlık 

1.    İş Sözleşmesinin  feshi davaları
2.    İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
3.    İşe iade davaları
4.    Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
5.    Hizmet tespiti davaları
6.    Sözleşmenin yorumlanması davaları
7.    Sosyal Sigorta davaları

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

4 SORULAR

 1. ONURCAN YORBIK dedi ki:

  İş Hukuku Danışmanlık Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. HÜSEYİNCAN AKDAĞ dedi ki:

  İş Hukuku Danışmanlık Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  İleti Konusu: Resmi tatil ve fazla çalışma
  Mesaj: Slm eşim çalıştığı işyerinde sabah 8 akşam 18.30 kadar çalışıyor mesai yok birde resmi tatil günlerinde çalıştı ama mesai yok vermiyorlar simdi işi bırakmak istiyor nasıl bir yol izlemeliyiz su an 7aylik çalışan tskler

 4. BUKET İSKENDER dedi ki:

  İş Hukuku Danışmanlık dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri