İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu açıklamalar bilgi amaçlı verilmiştir. İpotek Sözleşmesini hazırlanması ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını öneriyoruz.

İpotek Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.

T.M.K Koruma önlemleri: Madde 865 – Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hakimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir.

Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hakim tarafından yetki verilebileceği gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hallerde alacaklı, böyle bir yetki verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir.

Alacaklı, önlem için yapmış olduğu giderleri malikten isteyebilir ve bu alacakları için taşınmaz üzerinde, tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur.

T.M.K Rehinli taşınmazın kısmen devri: Madde 868 – Malik, rehinli taşınmazın güvence altına aldığı alacağın yirmide birinden az değeri olan bir parçasını başkasına devrederse; alacaklı, kendisine bu parça ile orantılı bir ödeme yapıldığı veya taşınmazın geri kalan kısmı yeterli güvence oluşturduğu takdirde, devredilen parça üzerindeki rehni kaldırmaktan kaçınamaz.

İpotek Sözleşmesinde Tebligat: Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti: Madde 35 – Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır – Nasıl Hazırlanır

İPOTEK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 –  ……… tarafından bildirilinceye kadar hüküm ifade etmek üzere ipotek ettim.

Madde 2 – ………. avukatlık ücreti ile bilcümle harç ve masrafları da kapsar.

Madde 3 – ………muteber ve cari olacaktır.

Madde 4 – … ….. gün içerisinde başka bir gayrimenkulü birinci dereceden ipotek etmeyi, olmadığında bu bedeli defaten tediye etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Madde 5 – ………. müştemilat ve teferruatların satılarak bilcümle borçlarımın tasfiyesini kabul ederim.

Madde 6 – ……….. yargı yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederim.

Madde 7 – …………. ipotekle müemmen borçlar meyanına dahil edilmesini kabul ederim.

Madde 8 – ………..ı beyan ve taahhüt ederim.

Madde 9 – ………… birlikte müşterek kefil olmasını temin etmeyi beyan ve taahhüt ederim.

Madde 10 –…………aidiyetini kabul ederim.

Madde 11 –…………. tebligat olarak şimdiden kabul ederim.

Madde 12 – …………. yazılı hükümleri aynen kabul ederim.

Madde 13 – ………… defter kayıtları ile evraklarının yegane delil olduğunu kabul ederim.

Madde 14 – Uyuşmazlık halinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederim. …/…/…

İPOTEK VEREN

Ad Soyad                 :

İmza                 :

Adres             :

GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI 

İli     :

İlçesi     :

Bölge     :

Bucağı     :

Mahallesi/Köyü     :

Sokağı     :

Semti – Mevkii     :

Pafta No     :

Ada No     :

Arsa Payı     :

Bağımsız Bölüm No     :

Niteliği     :

Tapu Veriliş Tarihi     :

19 SORULAR

 1. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. ALTUĞ KARSLI dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. ÜMRAN HALAÇ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. SUDEM KOÇ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 7. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. ARYA GÜNEY dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 9. BERFİN KÖKSAL dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 11. ALP ARMAĞAN dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. TUBA HAPOĞLU dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 13. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 14. CEYLİN AÇIKGÖZ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 15. ÇAĞLA LEVENT dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

 16. MERİÇ PEKCAN dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 17. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 18. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 19. NİLSU KANDAŞ dedi ki:

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri