İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nasıl Açılır? İcra takibi nasıl yapılır sorusu, hem avukatların hem de alacaklıların merak ettiği konulardandır. İcra takibinin amacı, alacağın tahsil edilmesidir. Bunun için de icra müdürlüklerine başvurmak ve işlem başlatmak gerekmektedir. İcra takibinde bulunmak için avukat olmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak işlemin profesyonel çerçevede yürümesi için bir avukatla çalışmak en doğrusu olacaktır.

İcra Takibi Türleri:

İcra takibini başlatmadan evvel, öncelikle hangi tür icra takibi yapacağınızı bilmeniz gerekmektedir. İcra takibi nasıl başlar sorusundan önce, hangi icra takibini başlatmalıyım merak edilmelidir. İcra takip türleri üçe ayrılmaktadır:

 1. İlamlı İcra
 2. İlamsız İcra
 3. Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Mahkeme kararına ilam denilmektedir. Bu sebeple mahkeme kararına dayanılarak yapılan takiplerde, ilamlı icra yoluna başvurulmalıdır. Senet ve benzeri diğer belgelere dayanılarak yapılacak icra takibinde ise ilamsız icra takibi başlatılmalıdır. Sadece kambiyo senetlerine özgü icra takip türü de belirlenmiştir. Çek, poliçe ve bonoda kambiyo senetlerine özgü icra takibinde bulunmak gerekir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi yapılırken başvurulacak makam önemlidir. İcra takibinin türü belirlendikten sonra, ihtiyacınız olan belgeleri alıp, borçlunun yerleşim yerindeki mahkemeye başvurulmalıdır. Aynı zamanda bu belgelere ek olarak ödeme emri ve takip talebi de gerekmektedir. Tüm bu belgelerden sonra gerekli harçlar ödenir ve tevzi bürosu sizi müdürlüğe yönlendirir. Dosya teslim edilir ve böylece ödeme emri borçluya iletilir. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse takip kesinleşmiş olacaktır. Adliyede icra takibi nasıl açılır sorusunun cevabını da bu adımlar vermektedir.

İcra Takibinde Ödeme Emri Nedir?

İcra takibinde önemli detaylardan biri de ödeme emridir. Ödeme emrinde borca ek olarak her türlü masraf ve gider de talep edilir. Bu borçların 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği de belirtilir. Ödeme emrine itiraz belirtilen süre içerisinde yapılmazsa icra takibi kesinleşmiş olur. İcra takibi kesinleştikten sonra masrafların ödenmesi de kesinleşmiş olur. Eğer ki borçluya gönderilen ödeme emri sonucunda borçlu bu takibe itiraz ederse, alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması da mümkün olacaktır.

İcra Takibinde İhtiyati Haciz Ve Haciz Nasıl Yapılır?

İhtiyati haciz, borçlunun mallarını kötü niyetle elinden çıkarmasını önlemek amacıyla getirilmiş bir kurumdur. İhtiyatı haciz, icra takibi kesinleşmeden önce yapılmaktadır. İhtiyati haczin hem taşınır hem de taşınmaz mallar üzerine uygulanması mümkündür. İhtiyatı haciz bir tedbir yöntemidir. Ancak takibin kesinleşmesinin ardından ihtiyati haciz de kesin hacze dönüşmektedir. Haciz ise icra müdürlükleri tarafından yapılan bir tahsilat yöntemidir. Haciz taşınır, taşınmaz her türlü mala koyulabilmektedir. Haciz, devlet eliyle yapılan bir borç tahsil etme işlemidir. Hangi malların haciz edilip hangilerinin haciz edilemeyeceği kanunen belirtilmiştir. Aynı zamanda haczin usule ve görevlileri de kanunen belirtilmiş olup, bu esaslara uygun davranılması önemlidir.

Yargıtay Kararı – İcra Takibi Nasıl Açılır

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İCRA TAKİBİNDEN ÖNCEKİ GÜNLER İÇİN HESAP EDİLİP TAKİBE KONULAN FAİZ İSTEMİNİN REDDİ İLE İCRA TAKİBİNİN ASIL ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – DAVANIN TÜMDEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ….. TL üzerinden devamına karar vermek gerekirken, işlemiş faiz alacağını da kapsar şekilde davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 101/1. maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla temerrüde düşeceğinden, temerrüt ihtarla tanınan ödeme süresinin sonunda veya aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca borcun ifa edileceği gün tarafların anlaşmasıyla kesin olarak belirlenmişse o tarihte oluşur. Aksi halde temerrüt, icra takibine geçildiği veya davanın açıldığı tarihte oluşur. Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ..TL üzerinden devamına İcra Takibi Nasıl Açılır karar verilmeli…

YARGITAY: İCRA TAKİBİ AÇILIRKEN FAİZ İSTEMİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – MAHKEMECE İCRA İNKAR TAZMİNATININ ASIL ALACAK KALEMİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREĞİ – YANLIŞLIĞIN GİDERİLMESİNİN YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ – DÜZELTEREK ONAMA.

ÖZET: Mahkemece, icra inkar tazminatının asıl alacak kalemi üzerinden verilmesi gerekirken, icra takibine konu toplam tutar üzerinden verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyip kararın düzeltilerek onanması HMUK’un maddesi hükmü gereğidir.

5 SORULAR

 1. NEVAL KARADAVUT dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. METEHAN HÜR dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. BATUHAN YENEL dedi ki:

  İcra Takibi Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri