Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih

Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih

Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih ile ilgili olarak, Yargıtay ışığında Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41 inci maddesindeki, fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir (Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.).

Yargıtay Kararı – Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas:  2014/433 Karar: 2014/5052 Karar Tarihi: 04.03.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA ÜCRETİ KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA İHTİLAF BULUNDUĞU – FAZLA ÇALIŞMANIN VE TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMASININ İSPATI – EKSİK İNCELEME VE YETERSİZ GEREKÇEYLE TALEPLERİN REDDİNİN HATALI OLUŞU

ÖZET: Olayda, davalı vekiline Belediye işyerinde mesai saatleri ve günlerine ilişkin devam çizelgesi, puantaj kayıtları, iş yerine giriş çıkışa ilişkin kayıtlar ve benzeri kayıtları sunması için kesin süre verilmeli, sunulması halinde fazla mesai ile hafta tatilinde çalışma olup olmadığı bunlara göre belirlenmelidir. Aksi halde davacının tam olarak ne iş yaptığı, ne suretle bu kadar yoğun çalıştığı konusunda tanıkların yeniden ek beyanları alınmalı, toplanmış deliller toplanacak deliller ile birlikte değerlendirilerek çıkacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile taleplerin reddi hatalı olmuştur.

T.C YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 8311 Karar: 2014 / 20418 Karar Tarihi: 06.11.2014

TAZMİNAT DAVASI – MAHKEMECE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLİP HÜKÜM ALTINA ALINDIĞINA GÖRE İŞÇİNİN FESHİNİN HAKLI SEBEBE DAYANDIĞI – DAVALININ KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN KABULÜ – İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece fazla mesai ücretlerinin bulunduğu tespit edilip hüküm altına alındığına göre davacı- karşı davalı işçinin feshi haklı sebebe dayanmaktadır. Bu nedenle davacı-karşı davalının kıdem tazminatı isteğinin kabulüne, ihbar tazminatı isteğinin reddine karar vermek gerekirken karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

2 SORULAR

  1. FATOŞ YÜREK dedi ki:

    Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  2. GÜL OSMAN dedi ki:

    Fazla Mesai Ödenmemesi Nedeniyle Fesih Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri