Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı

Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı

DOSYA MASRAFINDA BANKA TÜKETİCİYE KARŞI DAVA AÇTI

Tüketicinin bankalardan çekmiş olduğu, ihtiyaç kredisi, konut kredisi, araç kredisi gibi kredilerde bankanın yargıtay kararlarına göre almış olduğu dosya masraflarının iadesi için Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sonucunda, Tüketicinin banka dosya masraflarının iadesine karar verilir ve  verilen bu karar 15 gün içerisinde kesinleşmektedir. 15 günlük süre içerisinde Banka bu sefer tüketici mahkemelerinde Tüketici hakem heyeti kararının iptali için karşı dava açabilmektedir. Tüketiciye karşı bankanın açmış olduğu bu dava tensip zaptı ve duruşma günü kendisine tebligat olarak gönderilmektedir. Tüketici 14 günlük süre içerisinde bankanın açmış olduğu karşı dava için cevap süresinde karşı cevabı vermek zorundadır. Bankaların açmış olduğu karşı davaları bir avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

YARGITAY: DOSYA MASRAFINDA BANKA TÜKETİCİYE KARŞI DAVA AÇTI

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23760 Karar: 2014/23004 Karar Tarihi: 07.07.2014

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ – UYUŞMAZLIK KONUSU DAVA DEĞERİNİN PARASAL SINIRIN ALTINDA KALDIĞI VE TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ
ÖZET: Davacı eldeki davayı Tüketici Hakem Heyetinin Kararı’nın iptali istemiyle açmıştır. Uyuşmazlık konusu dava değeri ….. TL olup yukarıda açıklanan parasal sınırın altında kaldığından 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22/5. maddesi gereğince davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

YARGITAY: DOSYA MASRAFINDA BANKA TÜKETİCİYE KARŞI DAVA AÇTI

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/25774 Karar: 2014/24917 Karar Tarihi: 04.09.2014

TSHH KARARININ İPTALİ DAVASI – UZMAN BİLİRKİŞİDEN KREDİNİN KULLANILMASI İÇİN ZORUNLU MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARIN NELER OLDUĞUNUN TESPİTİ NOKTASINDA RAPOR ALINMASI GEREĞİ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU

ÖZET: Mahkemece, davalı bankadan delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 

5 SORULAR

 1. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. ERGUN YÜREKTEN dedi ki:

  Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. ONURCAN YORBIK dedi ki:

  Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Dosya Masrafında Banka Tüketiciye Karşı Dava Açtı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 5. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir. (William Blackstone)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri