Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası Nedir Neden Açılır? Mirasta denkleştirme davası veya bir başka deyişle mirasta iade davası; miras bırakanın sağlığında mirasçısının ondan herhangi bir karşılık beklemeden aldığı malvarlıklarını aynen ya da karşılığını geri vermesine ilişkin mirasın taksimi sırasında hesaba katılmasını konu edinmektedir.

Mirasta Denkleştirme Ne Demek?

Mirasta denkleştirme yani iade uygulaması, miras bırakanın ilk olarak alt soyları arasındaki eşitliğin sağlanmasında daha geniş olarak da bütün mirasçılar arasındaki denkliği sağlamak amacıyla gündeme getirilen hukuki bir işlemdir. Denkleştirme davası ile yasal mirasçılar arasında miras bırakanın sağlığında bunlardan birine yaptığı kazandırmalar sebebiyle ortaya çıkan eşitsizliğin bozularak yeniden eşit bir şekilde oluşturulması sağlanmaktadır.

Bu noktada denkleştirme davasının muris muvazaası ya da tenkis davası ile karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü usul ve esaslar bakımından farklı prosedürlere bağlı olan bu davaların hukuki gerekçeleri de birbirinden farklı olmaktadır.

Miras Denkleştirme Davası Şartları Nelerdir?

Miras bırakan tarafından mirasçılar arasında hukuksuz bir şekilde yapılan kazandırmanın denkleştirme davası ile yasal mirasçılar arasında eşit bir hale getirilmesi için birtakım şartların mevcut olmasına dikkat edilmektedir. Söz konusu şartlar;

 • Miras bırakanın yaptığı kazandırmanın karşılıksız olması (ivazsız),
 • Kazandırma sağlar arasında olması (ölüme bağlı bir kazandırma mümkün değildir.),
 • Kazandırmanın konusunun miras bırakanın mal varlığı olması,
 • Kazandırmanın lehine kazandırma uygulanan mirasçının yasal miras payının üzerinden yapılması

Denkleştirmeye tabi tutulan kazandırmalar birtakım amaçların oluşmasına da hizmet etmektedir. Bu kapsamda denkleştirme davası ile gündeme getirilen kazandırmalar, mirasçının ekonomik bağımsızlığını kazanmasına, hayatında daha iyi bir yer edinmesine uygun zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla denkleştirmeye tabi tutulan kazandırmalara örnek vermek gerekirse;

 • Çeyiz
 • Borçtan kurtarma
 • Bir malvarlığı değerini devretme
 • Şirket kurma, dükkan açma gibi işlere giriş sermayesini karşılama

Öte yandan hukuki sistemde denkleştirmenin dışında kalan kazandırmalar ise; hayatın devamı içinde olağan görülebilecek ve bu nedenle mirasçının ekonomik durumunda ciddi bir değişiklik yaratmayacak kazandırmalardan oluşmaktadır. Denkleştirme dışında tutulan kazandırmalara da örnek vermek gerekirse;

 • Evlenme sırasında yapılan olağan ödemeler
 • Eğitim masrafları
 • Ciddi ekonomik ağırlığı olmayan makul hediyeler

Miras Denkleştirme Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Miras denkleştirme davasında denkleştirme uygulaması, sağlararası kazandırmanın değiştirme anındaki mevcut değerine göre yapılmalıdır. Denkleştirme davasının görüleceği yetkili mahkeme, miras bırakan kişinin en son ikamet ettiği yerleşim yeri mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yetki, kesin yetki kuralı olarak görülüp mahkeme tarafından re’sen kabul edilir. Miras denkleştirme davalarına bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Denkleştirme davasında davacı konumunda olan kişi saklı pay olsun ya da olmasın yasal mirasçı olarak görülmektedir. Davalı ise kendisine sağlararası karşılıksız kazandırma yapılan yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Miras denkleştirme davası hakkında gerekli bilgileri hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak öğrenebilirsiniz.

Miras Denkleştirme Davası Nedir

Miras Denkleştirme Davası Nedir

Denkleştirme Davası

Türk hukuk sistemi çerçevesinde miras uygulamalarında denkleştirme davası, miras bırakan kişinin sağlığı sürecince, mirasçının kendisinden karşılık beklemeden almış olduğu malları ve kıymetleri aynı şekilde ya da karşılığını geri vermesinden ve bunların mirasın taksimi esnasında hesaba dahil edilmesi işlemi için uygulanmaktadır.

Mirasta denkleştirme yani iade, miras bırakmış olan kişinin ilk olarak alt soyları arasında miras pay eşitliğinin oluşturulmasına, daha geniş şekilde tüm mirasçılar arasında eşitliğin yani denkliğin oluşturulmasını sağlamaya dair bir amaç ile uygulanmaktadır. Denkleştirme işlemlerinin ana hedefi yasal mirasçılar arasında miras bırakmış kişinin hayatta olduğu dönem içerisinde birisine veya bazı kişilere yönelik gerçekleştirdiği kazanımlar ile dağılan eşitliği, tekrar uygun duruma getirilebilmesi doğrultusundadır.

Mirasta denkleştirme davası, kanundan ya da miras bırakan kişinin kendi iradesinden oluşan bir borç yükümlülüğü teşkil eder. Denkleştirme borçlusu kanun çerçevesinde miras bırakan kişinin hayatını kaybetmesi sırasında yasal mirasçılık sıfatına sahip ve kendisinden denkleştirmeye yönelik kazandırma edinmiş olan kişidir. Bu çerçevede de hukuk kuralları çerçevesinde denkleştirme borçlusu olabilmek için mirasın yasal geçişi esnasında yasal mirasçı olunması yeterli görülmektedir.

Atanan mirasçılara, miras bırakan kişinin hayatta olduğu dönem içerisinde denkleştirmeye ilişkin bir kazanım oluşturmuş durumda ise yasal mirasçılara karşı iade borçlusu yani denkleştirme borçlusu olarak görülmezler.  Fakat atanan mirasçı bunun yanı sıra yasal mirasçı sıfatına sahip ise gerçekleştirilen kazanıma kendi miras payına gerçekleştirilmekte olunan hareket ile denkleştirme borçlusu haline gelir.

Yasal denkleştirme, miras bırakmış olan kişinin tersine açık bir şekilde beyanda bulunmadan alt soya gerçekleştirilmiş olunan kazanımların kanun kapsamında denkleştirmeye tabi olması gerekiyor. Yasal denkleştirme davası borçluluğu, miras bırakmış kişinin çocukları açısından ziyade mirasçılık sıfatını kazanan her bir alt soy açısından gündeme gelir. Evlatlık ve alt soyu da bu şekilde kapsamı dahiline almaktadır. Alt soy haricindeki tüm yasal mirasçılara gerçekleştirilen kazanımların denkleştirme kapsamına alınabilmesi açısından denkleştirmenin miras bırakmış kişi tarafından talep edilmiş olması gerekiyor.

Miras bırakan kişinin denkleştirme ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz şekilde yapacağı beyanı, maddi yönden bir ölüm ile bağlı tasarruf konusu teşkil etmektedir. Miras bırakan kişinin beyanının geçerliliği vefata bağlı tasarruf biçimlerinden herhangi birisine uygunluk taşıyor olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazandırıcı işlem bir biçime bağlı olsa dahi, miras bırakan kişinin bir iradesi biçime bağlı değildir.

Miras Bırakan Tarafından Yapılan Kazanımın, Denkleştirmeye Tabi Olması İçin Şartlar Nelerdir?

Miras bırakan kişi tarafından gerçekleştirilen kazanımların, denkleştirme davası konusu olması ve denkleştirmeye tabi olabilmesi açısından gereklilik arz eden şartlar ise;

*Miras bırakan kişinin karşılık bulunmadan bir kazanımı bulunması

*Kazanımın yaşamdaki kişiler arasında bir niteliğe sahip olması

*Kazanımda miras bırakan kişiden kendi malvarlığına yapılması

*Kazanımın kazandırmadan faydalanan yasal mirasçıların miras payına uygun olarak gerçekleştirildiği miras bırakan kişinin iradesinden belirlenebilir olması gerekmektedir.

Yargıtay Kararları – Denkleştirme Davası

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  – BANKALARDAKİ HESAPLARDA BULUNAN PARALAR İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM BAKIMINDAN MİRASTA DENKLEŞTİRME MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SONRA EDİLEN DÜKKAN YÖNÜNDEN

TMK’nun 669.maddesine dayalı mirasça denkleştirme da­vasının konusu ise; miras bırakanın sağlığında mirasçıya karşılıksız yaptığı kazandırmalar olacağını, taşınmazların muristen değil, üçüncü kişilerden alın­dığını, banka kayıtlarına göre muris ile davalının müşterek hesap açtıklarını gösterdiği ve bunların mirastan iadeye tabi bulunduğu davacılar tarafından kanıtlanamadığına…”

12 SORULAR

 1. ECEM BAŞAR dedi ki:

  Denkleştirme Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. ERKAM AKSOY dedi ki:

  Denkleştirme Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. DAĞHAN DÜZGÜN dedi ki:

  Denkleştirme Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Denkleştirme Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. ATA BARAN dedi ki:

  Denkleştirme Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. ZÜBEYDA TURHAN dedi ki:

  Denkleştirme Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. HACER HAMOOD dedi ki:

  Denkleştirme Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. SEREN SONGÜR dedi ki:

  Denkleştirme Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 9. SÜMEYRA KARASATI dedi ki:

  Denkleştirme Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. ŞEBNEM ÖZAYDIN dedi ki:

  Denkleştirme Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 11. ÇAĞLANUR VOYVODA dedi ki:

  Denkleştirme Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 12. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  Denkleştirme Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri