Ceza Davası Yargıtay Kararları

Ceza Davası Yargıtay Kararları, Ceza davası, suç işlenilen olayda yeterli şüpheli olduğu durumda şüpheli hakkında savcılık tarafından yargılama yapılması için açılan kamu davasıdır. Ceza davalarına bakmakla sorumlu olan mahkemeler, Ağır ceza mahkemesi ve Asliye ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler dışında işlenen suçun niteliğine ve suçu işleyen kişinin durumuna göre işleyen suçları değerlendiren özel mahkemeler de bulunur. Bu mahkemeler, Çocuk mahkemesi, Çocuk ağır ceza mahkemesi ve Fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi olarak bilinir.

Ceza Davasının Açılması

Ceza davasının açılmasında işlenen suçun niteliği çok önemli bir konuma sahiptir. Şikâyet odaklı suçlarda mağdur olan tarafın savcılığa şikâyet etmemesi durumunda savcılık kendi iradesi ile ceza davası açamaz. Fakat takibi şikâyete bağlı olmayan suçlar, savcılık tarafından soruşturularak savcılığın kendi iradesi ile ceza davası açılabilir. Bu durumu kapsayan suçlarda, savcılık, ihbar, şikâyet veya başka bir suretle suç işlendiği ana şahit olur olmaz kendiliğinden soruşturma yaparak şikâyette bulunulmamasına rağmen gerekli delilleri ve kanıtları toplamaya başlar. Ceza davaları, bir iddianame ile yetkili ceza mahkemelerine başvuruda bulunularak açılır.

Savcılık gelen şikâyetlerde bir suçun bir kişi tarafından kesin bir şekilde işlendiğine karar verirse iddianame hazırlayarak ceza davası açar. İddianame ile savcılığın aracılığıyla ceza mahkemelerine gidilip açılan ceza davalarında iddianemede, yeterli delillerin ve kanıtların bulunmaması durumunda mahkemeye verilen iddianame gününden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeler tarafından iddianame savcılıklara geri gönderilir. Savcılık, geri gönderilen iddianameyi yeniden düzenleyip hazırladıktan sonra tekrar yetkili mahkemelere incelemesi için göndererek ceza davasının açılma sürecini başlatır. Yetkili mahkeme, iddianameyi yeterli bulduğu zaman duruşma hazırlıkları yapılır.

Mahkeme duruşma gününü ve duruşma saatini belirleyerek tarafları duruşmaya çağırır. Taraflardan birinin tutuklu olması durumunda duruşmaya gelebilmesi için cezaevine müzekkere yazılarak sanığın duruşmaya getirilmesi sağlanır. Böylece yetkili mahkemeler tarafından duruşma gününde ceza davalarının sonuçları kesin bir sonuca bağlanarak gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

Temyiz Edilen Ceza Dosyaları

Temyiz edilen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda temyiz edilen ceza dosyaları kaydedilerek dosyalara tebliğname numarası verilir.  Bu numara sayesinde dosyanın takip işlemleri kolay bir şekilde yapılır. Dosyanın incelenip denetlenmesi için sıraya koyularak arşive gönderilir. Dosyanın inceleme sırası geldiği anda Cumhuriyet savcısına dosya incelenmesi için iletilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı detaylı bir şekilde inceledikten sonra bir tebliğname ile yetkili Yargıtay ceza dairesine gönderir. Yetkili Yargıtay ceza dairesinden gelen dosya kayıt edilerek esas numarası dosyaya verilir. Kaydı yapılan dosyanın ön inceleme aşaması yapıldıktan sonra yetkili bölüme yollanır. Yetkili bölümünde incelenen dosyaların tebligat işlemleri için tebligat memurlarına gönderilmesi sağlanır. Tebligat memurları da dosyanın kesin bir karara bağlanması için tetkik hâkimine yollar. Burada dosyalar karara bağlanarak karar memurlarına gönderilir.

Ceza Davası Yargıtay Kararları

YARGITAY KARARLARI: TUTUKLU SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR EDİLMEMESİ, SAVUNMA HAKKI

5237 sayılı TCK’nun 245/1. maddesinin uygulaması sırasında hapis cezasının yanında para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
3-5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan sanıkların sadece kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine, maddede sayılan diğer haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

4-Dava konusu Z… adına sahte kimlik aslının araştırılarak dosya arasında bulundurulması gerektiğinin gözetilmemesi; Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 16.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY KARARLARI: YASAL OLMAYAN GEREKÇELERLE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMAMASI

Cumhuriyet savcısı tarafından alınan beyanında; haksız ele geçirilen kredi kartı ile çekilen paranın sanık tarafından tamamen kendisine ödendiğini belirtmesi karşısında, kovuşturma evresi başlamadan zararın tamamen giderildiği de gözetilerek, hüküm tarihinden önce 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 11. maddesi ile değişik TCK’nun 245/5. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin sanık hakkında uygulanması gerektiği gözetilmeyerek, TCK’nun 245/1. maddesinde düzenlenen suçun aynı Yasanın 168. maddesinde belirtilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren suçlar arasında sayılmadığı şeklinde yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde fazla ceza tayini suretiyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, üst Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, sonuç ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 14.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi

YARGITAY KARARLARI: YASAL OLMAYAN GEREKÇELERLE HAGB UYGULANMAMASI

Sabıkası bulunmaması, şikayetçilerin zararlarını karşılaması ve yargılama sürecinde açıkca pişmanlığı göstermesi nedeniyle hakkında takdiri indirim hükmü uygulanan ve hükmolunan hapis cezaları adli para cezasına çevrilen ve suç işleme eğilimine ilişkin olumsuz bir yönü de dosyaya yansımayan sanık hakkında, “eyleminin cezasız kaldığını hissetmemesi” şeklinde yasal olmayan gerekçeyle CMK.nun 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 21.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4 SORULAR

 1. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  Ceza Davası Yargıtay Kararları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. ULAŞ AKMEHMET dedi ki:

  Ceza Davası Yargıtay Kararları Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. ALTUĞ KARSLI dedi ki:

  Ceza Davası Yargıtay Kararları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  Ceza Davası Yargıtay Kararları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri