Boşanma Davası Yetki İtirazı

Boşanma Davası Yetki İtirazı

Boşanma Davası Yetki İtirazı, Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır. Taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir. Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.

Boşanma Davası Yetki İtirazı, Yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir

Yargıtay Kararı -Boşanma Davası Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23553 Karar: 2015/16 Karar Tarihi: 12.01.2015

BOŞANMA DAVASI – KADININ YETKİ İTİRAZINDA BULUNDUĞU – YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ İÇİN TARAFLARA YETKİ KONUSUNDA DELİLLERİNİ GÖSTERME OLANAĞI TANINMASI LÜZUMU – YETKİ İTİRAZI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı-davacı (kadın) yetki itirazında bulunmuştur. Bu nedenle, mahkemece davalı-davacı (kadın)’ın yetki itirazının incelenmesi için taraflara yetki konusunda delillerini gösterme olanağı tanınıp, gösterildiği takdirde toplanarak; gerçekleşecek sonucuna göre yetki itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kesin olmayan yetki itirazının bir ilk itiraz (HMK. md. 116/1-a) olduğunu, ilk itirazların bir ön sorun gibi incelenmesi ve karara bağlanması gerektiğini (HMK. md. 117/3) belirlemiştir. Ön sorunun incelenme yöntemi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesinde gösterilmiştir. Davalı-davacı (kadın)’ın yetki itirazı mahkemece hadise şeklinde incelenmeden karara bağlanmıştır. Bu nedenle, mahkemece davalı-davacı (kadın)’ın yetki itirazının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesinde gösterilen şekilde incelenmesi için taraflara yetki konusunda delillerini gösterme olanağı tanınıp, gösterildiği takdirde toplanarak; gerçekleşecek sonucuna göre yetki itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

 

5 SORULAR

 1. EFSANE ÇİLEK dedi ki:

  Boşanma Davası Yetki İtirazı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. GÜVEN ŞANVERDİ dedi ki:

  Boşanma Davası Yetki İtirazı bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. MÜGE OZAT dedi ki:

  Boşanma Davası Yetki İtirazı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Boşanma Davası Yetki İtirazı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 5. EYÜP EYRİOĞLU dedi ki:

  Boşanma Davası Yetki İtirazı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri