Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi Nasıl Açılır? Bankaya karşı icra takibi başlatmak için alacaklıların hukuki olarak takip edecekleri birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Söz konusu alacağın türüne göre bankaya karşı icra takibi başlatılabilir. Bunun için Türk hukuk sistemimiz içinde farklı yöntemler belirlenmiştir. Şayet alacağa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı veya hakem heyeti kararı varsa ilamlı icra yoluna gidilebilir. Bunun dışında vadesi geçmiş veya yapılmamış ödemeler için alacaklılar ilamsız icra takibi başlatarak alacaklarını tahsil edebilirler.

Tüketici mahkemeleri veya tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararlarda alacak miktarının tahsili için bankalara karşı icra takibi başlatılabilmektedir. İcra takibi kanunlarımızda herhangi bir alacağın tahsil edilmesi için devletin alacaklı adına tahsilatı gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, ortaya çıkan herhangi bir borcun tahsili için devlet eliyle borcun takibi olarak tanımlanabilir. İcra takibi hem gerçek kişilere karşı hem de kurumlara karşı başlatılabilir. İcra takibinin başlatılması için temel faktör ortada ödenmemiş bir alacağın ve alacağın dayandığı resmi belgenin olmasıdır. Kural olarak icra takibi icra dairelerinden başlatılmaktadır. İcra takibi aşamaları başlatılacak icra takibi türüne göre değişmektedir. Bu doğrultuda üç farklı icra takibinden bahsedilebilir. Bunlar;

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo senedine dayalı icra takibi

Olarak sınıflandırılmaktadır. Bankalara karşı başlatılacak icra takibi için ortada banka tarafından alacaklıya ödenmemiş bir borcun olması gerekmektedir. Şayet kanunlarda belirlenen şartların oluşmaması veya haksız nedenle icra takibi yapılmasına karşın yasalar takip başlatılan kişilere itiraz hakkı tanımıştır.

Bankaya Karşı İcra Takibi Yolları Nelerdir?

Bankaya karşı icra takibi başlatmak için icra takibi için yeterli şartların oluşması gerekmektedir. Herhangi bir borç ilişkisine dayalı olarak bankanın borcunu ödememesi halinde kişiler icra dairelerinden takip başlatabilirler. Banka şubesine karşı icra takibi başlatmak için;

 • İlamlı icra (mahkeme kararı veya tüketici hakem heyeti kararı gerekir)
 • İlamsız icra takibi (icra dairelerinden başlatılabilir)

Banka alacaklarına ilişkin mahkeme kararının olması durumunda kişiler ilamlı icra takibi yoluna başvurabilirler. Banka tarafından yapılan tüm işlemler için eğer bir borç ilişkisi ortaya çıkmışsa icra takibi yapılabilir. Bunun için ödenmemiş bir borcun olması yeterlidir.

Bankaya Karşı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak için yapılması gereken ilk adım icra dairelerinden işlem başlatılması gerekmektedir. Bu noktada hangi tür icra takibinin yapılacağının da belirlenmesi gerekir. Doğrudan herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç olmadan kişiler ilamsız icra takibi başlatabilirler. Eğer tüketici ilk olarak dava yoluna giderek alacağını tahsil etmek istiyorsa bu durumda mahkeme kararına göre ilamlı icra takibi başlatılabilir.

Ödeme emrinin oluşturulmasının ardından alacağa ilişkin itiraz varsa belirtilen süre içinde bildirilmesi gerekmektedir. İcra takibinin iptali için banka ödeme emrine itiraz yoluna gidebilir. Bu durumda söz konusu alacak için icra süreci uzayacaktır.

Yargıtay Kararı – Bankaya Karşı İcra Takibi

ŞİKAYET DAVASI – İCRA MEMUR MUAMELESİ HAKKINDA – ÖDEMENİN FAİZ İCRA TAKİP HARÇ VE MASRAFLARINDAN DÜŞÜLECEĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ – BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE TAKİBİN HANGİ MİKTAR ÜZERİNDEN DEVAM EDECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Yapılan ödemenin yasa hükmü gereğince öncelikle faiz, icra takip harç ve masraflarından düşüleceğinin kabulü gerekir. Mahkemece gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile takibin hangi miktar üzerinden devam edeceği tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ödemenin takipten önce yapıldığından bahisle takibin iptali yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

Somut olayda Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 03.07.2012 tarih 2011/459 E. – 193 K. sayılı ilamında, şikayetçi aleyhine 12.467.00 TL’nin dava tarihi 12.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline dair hüküm kurulmuş ilamın 04.09.2012 tarihinde infazı için ilamlı takip başlatılarak toplam 15.505,71 TL’nin tahsili talep edilmiştir. Borçlu Banka süresinde İcra Mahkemesi’ne başvurusunda 7.830,75 USD (14.275,45 TL’nin) alacaklı adına şubelerinde açtıkları hesaba 03.09.2012 de yatırıldığı ve 04.09.2012 tarihli yazı ile bildirildiği, borcun takipten önce ödendiğinden ve ilam vekalet ücretine icra vekalet ücreti talep edilemeyeceğinden takibin iptali talebinde bulunulmuştur. Mahkemece alacaklı kendisini vekille temsil ettirdiğinden ilam yargı gideri ve vekalet ücretine, icra vekalet ücreti talebinde bulunmasında bir usulsüzlük olmadığı ancak borcun takipten önce ödendiğinden takibin iptaline karar verilmiştir.

Borçlunun ödeme iddiasını dayandırdığı belgeler incelendiğinde, ödemenin takip tarihinden önce yapıldığı görülmekte ise de, alacaklının bu ödemeden takipten önce haberdar edildiğine dair bilgi ve belge bulunmadığından, alacaklının takibi başlatmasında usule aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda yapılan ödemenin yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince öncelikle faiz, icra takip harç ve masraflarından düşüleceğinin kabulü gerekir. Mahkemece gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile takibin hangi miktar üzerinden devam edeceği tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ödemenin takipten önce yapıldığından bahisle takibin iptali yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

11 SORULAR

 1. SİNAN OKTAY dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 2. SEHER DOKUYANOĞLU dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. NAZİRE UZUN dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 4. GURBET ERTAŞ dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. CANER ÖZKAYA dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. AYDIN TUĞRUL dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 8. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 9. TOYGUN ORHAN dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 10. BOĞAÇHAN DELİKARA dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. FATOŞ YÜREK dedi ki:

  Bankaya Karşı İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri