Konu: banka icra takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi Nasıl Açılır? Bankaya karşı icra takibi başlatmak için alacaklıların hukuki olarak takip edecekleri birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Söz konusu alacağın türüne göre bankaya karşı icra takibi başlatılabilir. Bunun için Türk hukuk sistemimiz içinde farklı yöntemler belirlenmiştir. Şayet alacağa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı veya hakem heyeti kararı varsa ilamlı icra yoluna gidilebilir. Bunun dışında vadesi geçmiş veya yapılmamış ödemeler için alacaklılar ilamsız icra takibi başlatarak alacaklarını tahsil edebilirler. Tüketici mahkemeleri veya tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararlarda alacak miktarının tahsili için bankalara karşı icra takibi başlatılabilmektedir. İcra takibi kanunlarımızda herhangi bir alacağın tahsil edilmesi için devletin alacaklı…

Kredi Kartı İcra Takibi

Kredi Kartı İcra Takibi T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4587 Karar: 2014/8951 Karar Tarihi: 03.06.2014 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN BORCUN TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ – DAVANIN MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN TTK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dava, davacı banka ile davalı arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda işin esası hakkındaki uyuşmazlık, kredi kartından kaynaklanan borcun tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, taraflar arasındaki ilişkinin bankacılık işleminden kaynaklandığı, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince davanın mutlak ticari dava niteliğinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri