Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı

Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı

Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı sorusuna verilecek cevap evet, protokol hazırlanması gerekir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken bu kurallara da uymak gerekir. Kural olarak bir sözleşmenin içeriğini, kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. (e. BK. m. 19, 6098 s. TBK. m. 26) Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı hükümsüz olur. (e. BK. m. 19/2, 20, 6098 s. TBK. m. 27) Borçlar Kanununda yer alan, sözleşme özgürlüğüne getirilen genel nitelikteki bu sınırlamalar, boşanma anlaşmaları için de evleviyetle geçerlidir. Çünkü Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanununun beşinci kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır. (6098 s. TBK. m. 646) O halde hakim, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusu imkansız olan hükümler taşıyan bir boşanma protokolünü esas alarak boşanma kararı veremez ve böyle bir protokolü tasdik edemez.

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı

T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2004/9193 KARAR NO: 2004/11261 KARAR TARİHİ: 05.10.2004

Taraflar arasında yapılan 27.03.2002 tarihli protokolün boşanma ve fer’i sonuçlarına ilişkin olduğu görülmektedir. Bu protokolün, boşanma dosyasına sunulmadığı, tarafların kendi aralarında haricen düzenledikleri, davacı vekilinin 3.12.2003 ve 24.02.2004 tarihli oturumlardaki beyanından anlaşılmaktadır.

Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin iki taraf arasında yapılan anlaşmalar hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. ( TMK. md. 184/5) Protokolün hakim tarafından onaylanmadığı davacı vekilinin beyanından anlaşıldığına göre geçerli değildir.Şu halde davanın reddi gerekirken yazılı şeklide hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 375.000.000 lira vekalet ücretinin Ruşen’den alınıp Meryem’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

 

6 SORULAR

 1. AYŞENUR ÇUKURCU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. CEYHUN TÜZE dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. BERRE DAĞLI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 4. NEBAHAT ÜZDÜRMEZ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 5. TOYGUN DIŞBUDAK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. MELEK YAKICI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri