Anlaşmalı Boşanma Protokol | İlk-Ay Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Protokol

/Tag:Anlaşmalı Boşanma Protokol
­

Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı

Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı
Anlaşmalı Boşanma Protokol Şart Mı sorusuna verilecek cevap evet, protokol hazırlanması gerekir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken bu kurallara da uymak gerekir. Kural olarak bir sözleşmenin içeriğini, kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. (e. BK. m. 19, 6098 s. TBK. m. 26) Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya […]