Alkollü Kazada Kasko Öder mi?

Alkollü Kazada Kasko Öder Mi? Alkollüyken kaza yapıldığında kasko ödeme yapar mı sorusu, alkol sınırını aşmış sürücülerin kaza yapması halinde gündeme gelmektedir. Genel olarak kaskonun, alkollü sürücünün verdiği hasarı karşılamak istememektedir. Hatta bunun sonucunda sigorta şirketinden tahsil edilen her türlü tazminatta, sigorta şirketinin alkollü kazayı yapan sürücüye rücu etmesi mümkündür. Halk arasında da alkollü kaza yapıldığı takdirde kaskonun ödeme yapmayacağı kanısı vardır. Ancak bu durum Yargıtay kararlarıyla değişiklik göstermiştir.

Alkollü Kazada Kaskonun Sorumluluğu:

Alkollü kaza yaşandığı takdirde, kaskonun zarar görene belli başlı ödemeleri yapması her zaman söz konusu olacaktır. Ancak kusurun sürücüye yönlendirildiği hallerde, kaskonun sürücüye masrafları ve ödemeleri rücu etmesi mümkündür. Burada kaskonun kapsamı da önem arz etmektedir. İsteğe bağlı olarak yaptırılan sigorta türü olan kaskoda, yangın, çalınma, kaza gibi hallerin ödemesi söz konusudur. Kasko poliçesi yapılmak istenirse ek teminatlar ödenmesi gerekecektir.

Kaskonun Ödeme Yapmadığı Haller:

Kaskonun hangi durumlarda ödeme yapmayacağı belirtilmiş. Bu hallerden biri gerçekleşirse, kaskonun ödeme yapma sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Bazen yapılan ödemelerin sürücüye rücu edilmesi hali de görülmektedir. Kaskonun ödeme yapmadığı haller şu şekilde sıralanabilir:

 1. Araç sürücüsünün uyuşturucu madde kullanarak bir kazaya karışması
 2. Alkol sınırının aşılarak kaza yapılması
 3. Savaş, işgal, darbe, iç savaş gibi durumların yaşanması
 4. Ehliyeti olmayan sürücü tarafından kullanılan araçta meydana gelen hasarlar
 5. Sürücülerin sorumluluğunda olan araba bakımlarının yaptırılmamasından doğan kazalar
 6. Seyir halinde meydana gelen ya da mekanik durum yokken meydana gelen kazalar

Bu ve bunun gibi hallerde kaskonun ödeme yapmaktan kaçınması mümkündür.

Kaskonun Alkollü Kazada Ödeme Yapması:

Son dönemde Yargıtay kararları ile birlikte, alkollü kazalar sonucunda da kaskonun ödeme yaptığına rastlanmaktadır. Bu kararın dayanağı Yargıtay kararlarıdır. Kararların gerekçesinde ise şu tanıma yer verilmiştir: Kazanın münhasıran alkolün etkisi altında işlenmiş olmaması. Yargıtay söz konusu kazanın, alkolün etkisi sebebiyle gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyecek ve aksi duruma karar verirse kaskonun ödeme yapması hali söz konusu olacaktır. Kaskonun, kazanın alkolün etkisiyle gerçekleşmediği kararının üzerine ödeme yapmamakta direnmesinde herhangi bir anlam yoktur. Aksi durumlar için her zaman kanun yolları açıktır.

Kaskonun, kazanın alkolün etkisiyle gerçekleşmediğine karar verilmesi ile birlikte ödemesi gereken bazı ödemeler bulunmaktadır. Bu ödemeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yaralanma gideri
 2. Ölüm gideri
 3. Tedavi gideri
 4. Üçüncü şahsın maddi zararı
 5. Araç hasarı

Tüm bu ödemelerin kasko şirketi tarafından yapılması gerekecektir. Ancak, kazanın meydana gelmesinde münhasıran alkolün etkisi olduğu sonucuna varılırsa, kasko şirketinin ödeme yapmaktan kaçınması mümkündür. Ödeme yapsa dahi, yaptığı ödemenin sürücüye rücu ettiği görülmüştür. Bu şekilde yapılan ödeme sürücüden geri alınır ve kasko şirketinin zararı tanzim edilmiş olur.

Alkollü Kazada Kasko Öder mi?

Alkollü kazalarda araçtaki hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığının ispat yükü TTK’nun 1281. maddesi hükmü gereğince sigortacıya düşmektedir.

Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarında; sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığından, mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulu aracılığıyla olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin, alkol dışında başka unsurlarında olayın meydana gelmesinde rol oynayıp oynamadığının saptanması, sonuçta olayın tek başına alkolün etkisiyle meydana geldiğinin saptanması durumunda, oluşan hasarın poliçe teminatı dışında kalacağından davanın reddine aksi halinde kabulüne karar verilmesi gerekeceği ilkesi benimsenmektedir. (YHGK 23.10.2002 gün ve 2002/11-768-840; YHGK 7.4.2004 gün ve 2004/11-257-212; YHGK 2.3.2005 gün ve 2005/11-81-18; YHGK 14.12.2005 gün 2005/11-624-713 sayılı ilamları)

Yargıtay Kararı – Alkollü Kazada Kasko Öder mi?

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Kararı

TAZMİNAT DAVASI – HASARLI TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI – KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ – SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLMASININ YALNIZ BAŞINA HASARIN TEMİNAT DIŞINDA KALMASINI GEREKTİRMEYECEĞİ – HASARIN SALT ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA OLUŞUP OLUŞMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Davalı araç sürücüsü kazadan sonra alınan alkol raporunda 0,20 promil alkollü olarak araç kullanırken yoldan çıkıp şarampole devrilmiştir. Ancak, sürücünün alkollü olması yalnız başına hasarın teminat dışında kalmasını gerektirmez. Oluşan hasarın salt alkolün etkisi altında oluşup oluşmadığının saptanması gerekir.

YARGITAY KARARI : ALKOLLÜ KAZADA KASKO ÖDER Mİ?

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/1881 Karar: 2014/9824 Karar Tarihi: 23.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – DAVALIYA KASKO SİGORTALI ARACIN KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMASI SONUCU HASARLANDIĞI – KAZANÇ KAYBININ KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin işleteni olduğu, davalıya kasko sigortalı aracın karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu hasarlandığını, başvuruya rağmen davalı sigorta şirketinin ödeme yapmadığını belirterek hasar bedeli …. TL, değer kaybı ….. TL; kazanç kaybı …. TL olmak üzere toplam ….. TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

8 SORULAR

 1. METİN EĞRİ dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. KAZIM YALIN dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 3. TAHİR ÇAKMAK dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. EMRULLAH HAKSEVER dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 5. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 7. TAHA HİMMETOĞLU dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. ZÜBEYDA TURHAN dedi ki:

  Alkollü Kazada Kasko Ödermi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri