alkollü kazası durumunda kasko ve alkolün kazaya sebebiyet verip vermediği | İlk-Ay Hukuk

alkollü kazası durumunda kasko ve alkolün kazaya sebebiyet verip vermediği

/Tag:alkollü kazası durumunda kasko ve alkolün kazaya sebebiyet verip vermediği
­

Alkollü Kazada Kasko Ödermi

 
Alkollü Kazada Kasko Ödermi
Alkollü kazalarda araçtaki hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığının ispat yükü TTK’nun 1281. maddesi hükmü gereğince sigortacıya […]