Alacak Davasında Karar Düzeltme

Alacak Davasında Karar Düzeltme

6100 Sayılı HMK’nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

YARGITAY KARARI: ALACAK DAVASINDA KARAR DÜZELTME

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5504 Karar: 2014/8935 Karar Tarihi: 03.07.2014

ALACAK DAVASI – KARAR DÜZELTME İSTEMİ – DAVA TARİHİ İTİBARİYLE MAHKEMELERİN GÖREVİNİN 6100 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE TABİ OLDUĞU – SULH HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DEĞİŞİK GEREKÇE İLE BOZULMASI.

ÖZET: Dava, sözleşmenin feshi nedeniyle kiralanana kiracı tarafından yapılan imalat bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Kiralananda yapılan imalat bedellerine ilişkin dava 02.03.2012 tarihinde açılmış olup, dava tarihi itibariyle mahkemelerin görevi 6100 Sayılı Yasa hükümlerine tabidir. Bu nedenle mahkemece Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar verilmesi doğru olmadığı bu defaki incelemeden anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteğinin kabulü ile öncesinde esastan bozulmasına karar verilen kararın değişik gerekçe ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
6100 Sayılı HMK’nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonra açılan davalarda mahkemenin görevine ilişkin hükümlere göre mahkemenin görevi belirlenmelidir. Somut olayda davaya konu alacağın kira sözleşmesinden kaynaklandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kiralananda yapılan imalat bedellerine ilişkin dava 02.03.2012 tarihinde açılmış olup, dava tarihi itibariyle mahkemelerin görevi 6100 Sayılı Yasa hükümlerine tabidir. Bu nedenle mahkemece Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar verilmesi doğru olmadığı bu defaki incelemeden anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteğinin kabulü ile öncesinde esastan bozulmasına karar verilen kararın değişik gerekçe ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Davalının karar düzeltme isteğinin kabulü ile, Dairemizin 11/02/2014 gün ve 2014/2 esas, 2014/1385 karar sayılı bozma kararının kaldırılarak mahalli mahkemenin 12/09/2013 gün ve 2012/117 esas, 2013/360 karar sayılı kararının değişik gerekçe ile BOZULMASINA

4 SORULAR

 1. ZEMZEM YEŞİLKAYA dedi ki:

  Alacak Davasında Karar Düzeltme Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 2. KUTSEV KURTULMUŞ dedi ki:

  Alacak Davasında Karar Düzeltme Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Alacak Davasında Karar Düzeltme Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. ECENUR DURUM dedi ki:

  Alacak Davasında Karar Düzeltme hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri