alacak davası karar düzeltme | İlk-Ay Hukuk

alacak davası karar düzeltme

/Tag:alacak davası karar düzeltme
­

Alacak Davasında Karar Düzeltme

Alacak Davasında Karar Düzeltme
6100 Sayılı HMK’nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

YARGITAY KARARI: ALACAK […]