Konu: zamanaşımı

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası İş Kazası Sonucu Tazminat Davası ile ilgili olarak, tazminatın hesaplanmasın da ve bilirkişi incelemeleri ile ilgili olarak örnek yargıtay kararı verilmiştir. İş Kazası Sonucu Tazminat Davasında kural olan işverenlerin kusurlu eylemlerinden sorumu tutulmalarıdır. Bu nedenle bu tür davalarda yargılama konusu edilen zararlandırıcı olayın İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulların göz önünde tutularak ve özellikle işverenin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin iş yerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde…

İstirdat Davası Nasıl Açılır

İstirdat Davası Nasıl Açılır  İstirdat Davası, takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan borçlu şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir. İstirdat davası, Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazın icra mahkemesinde kaldırılmış olması halinde takip kesinleşecektir. İcra takibinden önce borçlu menfi testip davası da açıp tedbir almamışsa, borçlu icra takibindeki borcu ödeme zorunda kalacaktır. Buna rağmen borçlu gerçekten borçlu olmayabilir veya borcu olmadığını düşünebilir. Daha öncede itiraz konusunda dava açılmış olmadığından borçlu olmadığını gösteren bir mahkeme kararıda bulunmamaktadır. Böyle bir durumda…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri