Konu: Ticari Davalar

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır? Ticari Dava Öncesi Arabuluculuk Nasıl Olur? Ticari konulu davalar; Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde açıkça düzenlenen temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri kapsamında görülen davalar arasında yer almaktadır. Fakat ticari davalar söz konusu maddede belirtilen hükümlerden ibaret değildir. Genel itibarıyla ticari ilişkilerde yaşanan ihtilafların hkukui yollarla çözülebilmesi için başvurulan yöntemlere ticari davalar denilmektedir. Bununla birlikte her ticari faaliyet, ticari davanın konusunu oluşturmamaktadır. Çünkü ticari davanın konusu tespit edilirken, ticari iş kavramından öte tacir ve ticari işletme kavramları üzerinde durulmaktadır.Ticari davalarda genel olarak ticari faaliyetten çok işletmeler ve işletme sahipleri tarafından gündeme getirilen uyuşmazlıklar ele alınmaktadır. Ticari…

Kredi Kartı İcra Takibi

Kredi Kartı İcra Takibi T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4587 Karar: 2014/8951 Karar Tarihi: 03.06.2014 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN BORCUN TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ – DAVANIN MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN TTK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dava, davacı banka ile davalı arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda işin esası hakkındaki uyuşmazlık, kredi kartından kaynaklanan borcun tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, taraflar arasındaki ilişkinin bankacılık işleminden kaynaklandığı, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince davanın mutlak ticari dava niteliğinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri