Konu: sözleşmenin aynen ifası

Aynen İfa Davası

Aynen İfa Davası Nedir Neden Açılır? Aynen ifa davası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ila 126. maddeleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdünün şarları, hükümleri ve sonuçlarını konu edinmektedir. İfanın kelime olarak sözlük anlamı; borçlunun borcunu yerine getirerek borcun sona erdirilmesidir. Borcun ifa edilmesi olarak bu hukuki terim ile borçlu durumundaki kişi, borcunu ifa ederek borcundan kurtulmuş, alacaklı kişi de alacağına kavuşmuş, dolayısıyla borç – alacak ilişkisi sona ermiş kabul edilmektedir. Aynen ifa davası ile alacaklı temerrüde düşen borçludan borcun ifasını ve gecikmeden doğan zararların tazminini talep etmektedir. Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklının kanunen belirlenmiş birtakım seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu hakların kullanma…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri