Konu: Önalım Hakkı Nedir?

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Önalım Hakkı Nedir? Önalım hakkı paylı mülkiyette, herhangi bir taşınmazın ortaklarının (paydaşlarının) birinin kendine ait olan payı farklı bir kişiye satması sonucu, diğer pay sahiplerinin sözleşmeden kaynaklı olarak, satılan payın alınması için önceliğin pay sahiplerinde olduğunu ifade etmektedir. Bu hak sadece taşınmaz üzerinde payı bulunan kişilere tanınmıştır. Kanunlara göre kendi payını satmak isteyen kişi, satışı diğer pay sahiplerine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin noter aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Paya bağlı olarak tanınan bu önalım hakkı, paydaşların sahip olduğu bir hak olarak tanımlanmıştır. Ortak mülkiyet üzerinde bir payın 3’üncü kişilere satılması halinde alım hakkı öncelikli olarak pay sahiplerinindir. Paylı Mülkiyette Önalım Hakkı…

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nedir? Önalım hakkı, bir malın sahibi tarafından üçüncü nitelikte olan şahıslara satılması durumunda bu şahısların mal üzerinde yeni bir hak elde etmesinden dolayı mal üzerinde diğer haklara sahip olan kişilerin dava açarak üçüncü şahıslardan haklarını koruma altına alma durumudur. Bu hakkın üçüncü kişiye verilmesi işlemi mahkeme tarafından adaletli bir şekilde yapılır. Bu hakkın korunma altına alınıp başkası tarafından mala konulmaması için yasal olarak mahkemelere başvuruda bulunularak hakların korunması sağlanılabilir. Hakkın Bulunma Süresi Önalım hakkının kullanılabilmesi için belli sürelerin takip edilmesi gerekir. Payını alıp istedikleri kişiye verenlere karşı diğer hak sahiplerinin önalım hakkını evi satın aldıktan hemen sonra…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri