Konu: menfi tespit davası

İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası

İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası: Menfi tespit davası, en basit tabiriyle “borçtan kurtulma” davası olarak kabul edilmektedir. Menfi tespit, kelime anlamı olarak olumsuz tespit demektedir. Bununla birlikte hukuki literatürdeki karşılığına bakıldığında “borçlu olunmadığının tespiti” anlamına gelmektedir. Menfi tespit davası hukuk sistemimizde oldukça sık başvurulan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dava türünde pek çok ihtimal bulunmaktadır. Menfi tespit davası, İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan hükümlerce görülmektedir. İlgili maddede; “Borçlu, icra takibinden önce ya da icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmek için menfi tespit davası açabilir” denmektedir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında, mahkeme talep…

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası Nedir? Borçtan kurtulma davası açılması İcra İflas Hukukunun konularından biridir. İcra takibi yapıldığında, borçlunun eline geçen ödeme emri üzerine, borçlunun 7 gün içerisinde çeşitli itirazlarda bulunma hakkı vardır. Bu itirazlardan biri de imzaya itirazdır. İmzaya itiraz, söz konusu borç için atılan imzanın borçluya ait olmadığı ya da borçlunun yetki dışında biri tarafından atıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine borçlu, imzaya itiraz edecektir. İtirazla sonucunda takip durur. Takibin durduğu esnasında İcra Mahkemesi bir karar verir ve bu karar borçlu aleyhine doğabilir. İşte bu durumda borçlu, borçtan kurtulma davası açabilecektir. Borçtan Kurtulma Davası Neden Açılır? Kendisine ödeme emri gelen borçlunun…

Borçlu Olmadığının Tespiti Davası

Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Nedir? Borçlu olmadığının tespiti farklı isimlerle anılmaktadır. Menfi tespit davası adıyla da bilinen bu dava türünde, borçlunun icra takibinden önce veya icra takibi sırasında başvuru yapması gündeme gelir. Bu sayede icra takibi durdurulacak ve borçlunun iddiaları dinlenerek bir karara varılacaktır. Borçtan kurtulma olarak da bilinen bu dava türünde, İcra İflas Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İcra takibinin sonrasında açılan tespit davasında ise icra takibinin durması mümkün değildir. Burada ihtiyati tedbir kararı ortaya çıkacaktır. Tespit Davasının Hukuki Niteliği: Tespit davasının hukuki niteliği Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Tespit davası, bir durumun varlığı veya yokluğu hakkında mahkemeden kesin hüküm teşkil edecek…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri