Konu: kıymet takdirine itiraz davası

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi Nasıl Yapılır? Kıymet takdiri itiraz davası, genellikle haczedilen malların ihale usulüyle veya farklı yöntemlerle satışı sırasında ortaya çıkmaktadır. İcra takibi nedeniyle borçlunun haczedilmek istenen malın değeri yetkili memur tarafından belgelere işlenmektedir. Mal değerinin memur tarafından belirlenememesi durumunda bilirkişiler araçlığıyla malın değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kıymet takdirinin yapılmasının ardından tebliğ işlemleri yapılarak satış sürecine başlanabilir. Kıymet takdirinin tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre içinde yapılan itirazlar yetkili ve görevli mahkeme tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Kıymet takdirine itiraz söz konusu hacizli malın satışından hemen önce belirlenmiş olan fiyata karşı yapılmaktadır. Kıymet Takdirine İtiraz Davası…

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır      YARGITAY:MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KIYMET TAKDİRİ ARASINDA FARK T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10949 Karar: 2013 / 20244 Karar Tarihi: 30.05.2013 ŞİKAYET DAVASI – RAPORLARDA TAŞINMAZIN DEĞERİNİN FARKLI TESPİT EDİLMESİ – BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİNİN OLUŞTUĞU – YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMAK SURETİYLE ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda, mahkemece aldırılan … tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri … TL olarak belirlenmişse de, icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdiri üzerine düzenlenen … tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri … TL olarak tespit edilmiş olup, iki rapor arasında aşırı fark olduğu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri