Konu: kefiller hakkında ihtiyati haciz

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alacaklının karşı taraftan alması gereken borcu zamanında alamaması durumunda borçlu kişinin gösterdiği kefilin mal varlığını alabilme hakkına sahip olur. Bunun için alacaklı kişi, alacakları bütün hakları ihtiyaten haczettirebilir. Ödenme günü gelmemiş borçları alacaklının ihtiyaten haczettirebilmesi için aşağıda verilen sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebepler şu şekildedir: Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçarsa alacaklı kişi yasal yollarla borçlunun mallarına el koyma hakkına sahip olur. Verilen Haciz Kararı Alacaklının ihtiyati haciz talebine yetkili mahkemeler tarafından karar verilir. Alacaklının ihtiyati haciz talebinin olumlu karşılanması için alacaklının…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri