Konu: istihkak davası nedir

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış Olur Mu? İstihkak dava sürecinde satış işlemleri; eşya hukukunda, miras hukukunda ve icra hukukunda ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İstihkak davaları genellikle Yüksek Mahkeme kararları gereğince takip hukuku kapsamındaki davalardan oluşmaktadır. Kelime anlamıyla “hak ediş, hak kazanma” gibi anlamlara gelen istihkak, özellikle mülkiyet hakkının tespitine değil, uygulanan haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli sayılmasının tespitini konu edinmektedir. Hukuk sistemimizde taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde “mülkiyet hakkı” ya da diğer bir ayni hak iddiası ile açılan davalara istihkak davası denilmektedir. Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere farklı özel hukuk alanlarının da kapsamına giren istihkak davaları, üç farklı türe sahiptir….

İstihkak İddiası Ve Davası

İstihkak İddiası Ve Davası İstihkak davası ile borçlunun borcu için haczedilen malın, iddia edildiği gibi üçüncü kişiye ait olup olmadığı incelenerek mal üzerinde ki haczin caiz olup olmadığına karar verilmek için istihkak davası açılır. İstihkak davasındaki amaç malikin kim olduğunun tespiti değildir. Haczedilen mal üzerindeki uyuşmazlığın sadece somut icra takibi bakımında çözümüdür. İstihkak İddiası Ve Davası Nasıl Açılır istihkak davası için, borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri