Konu: icra takibine gecikmiş itiraz

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu,ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmelidir.Bu süre kesindir,icra memuru itirazın süresinde olup olmadığını kendiliğinden inceler.İtiraz bakımından da,sürelere ilişkin hususlarla,talik halleri dikkate alınmalıdır.Borçlu,yedi gün dolmadan itirazı olmadığını bildirirse,takip kesinleşir;artık bundan sonra itiraz süresi dolmasa dahi itiraz edemez.Ancak,yedi günlük süre dolmadan itiraz eden borçlu,yine yedi günlük süre dolmadan itiraz ettiği ancak miktarını arttırabilir veya imzaya itiraz etmemişse,imzaya da itiraz edebilir. Borçlu birden fazla ise,her borçluya ayrı ayrı ödeme emri gönderileceğinden,ödeme emrine itiraz süresi her bir borçluya ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.Borçlu ödeme emrine itiraz…

İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır İtirazın İptali Davası:  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtirzın Kaldırılması Davası:  İtiraz vukuunda kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Yargıtay Kararları – İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, İMZAYA İTİRAZ, İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri