Konu: hakaret suçu

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre; bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak genel hatlarıyla hakaret suçu kapsamına alınmaktadır. TCK hükümlerinin dışında çok sayıda hakaret suçu Yargıtay kararı ile içtihatlarda yer almıştır. Bununla birlikte hangi söz ya da eylemlerin hakaret suçuna dahil edilip edilmediğine ilişkin kararlar da dikkat çekmektedir. Bu sebeple hakaret suçu bakımından yargılama yapılırken suçu oluşturan söz ya da eylemin hakaret niteliği olup olmadığına dikkat edilmelidir. Hakaret…

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İftira Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Nelerdir?  İftira suçunun unsurları ve cezası gibi tüm konular Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. İftira suçunun oluşması için, hukuka aykırı bir fiilin birine isnat edilmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, suçun isnat edildiği kişinin masum olmasıdır. İftira suçunun hem basit hem de nitelikli halleri Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Suçun haline göre öngörülen cezalar farklılık göstermektedir. İftira suçunun en önemli özelliği, suçun özel kast ile işlenmesi gerekliliğidir. Yani kişiye hukuka aykırı bir fiil isnat edilirken, bu isnadı yapan kişinin özel bir kastla hareket etmesi gerekmektedir. Hata veya yanılma gibi durumlarla iftira suçu oluşmaz çünkü özel kast bulunmamaktadır….

Hakaret Ceza Davası

Hakaret Ceza Davası Hakaret Ceza Davası şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi hakkında C.Savcılığına, Kolluk kuvvetlerine başvuru yapılarak şikayette bulunur. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri