Konu: hakaret davası nasıl açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret tazminat davası; Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. madde hükümlerinde düzenlenmiş hakaret suçundan mağdur olan kimsenin, yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi talebiyle açtığı maddi ve manevi tazminat türüdür. Hakaret davasında her ne kadar manevi tazminat talebi yaygın bir şekilde görülse de maddi tazminat talebi de mümkün olabilmektedir. Hakaret suçu, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat etmekle sözlü, yazılı, hareketli bir şekilde saldırmaktır. Hakaret suçunda mağdura isnat edilen fiilin gerçeğe uygun olması ve yani gerçekleri yansıtması ya da yansıtmaması önemli değildir. Fakat isnat edilen olgunun…

Hakaret Ceza Davası

Hakaret Ceza Davası Hakaret Ceza Davası şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi hakkında C.Savcılığına, Kolluk kuvvetlerine başvuru yapılarak şikayette bulunur. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri