Konu: dava açmak

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası davası

İş Kazası Ceza Davası Nedir? İş kazası sonucunda ceza davası açılması söz konusu olabilir. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Cezadan söz edebilmek için mutlaka ölüm olayı gerekmektedir. Ölüme sebebiyet veren durumda, işverenin kusuru veya ağır ihmali belirlenmelidir. Bunun için bir ceza soruşturması yapılacaktır. Ceza soruşturması neticesinde işverenin kusuru ya da ağır ihmal olduğu sonucuna varılırsa, ceza davası açılması mümkün olacaktır. Soruşturma sürecinde doğru bilgilere ulaşılması ve olayın aydınlatılmasında yardımcı olacak tüm etkenlerin incelenmesi önemlidir. İş Kazasında Ceza Soruşturması Nasıl Yürütülür? İş kazası sonucunda ceza soruşturması yapılması mümkündür. Soruşturmanın usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir. Ceza soruşturması jandarma,…

İpotek Davaları

İpotek Davaları      YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5941 Karar: 2014/6783 Karar Tarihi: 23.05.2014 İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – KESİN BORÇ İPOTEĞİ – GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPOTEK BEDELİNİN DEPO ETTİRİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Mahkemece, … ETL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen 01.09.1966 tarihinden itibaren dava tarihine kadar yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken güncelleştirilmiş ipotek bedelinin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. İpotek aktinin çerçevesini tayin eden…

İşçi Alacağı Kısmi Dava

İşçi Alacağı Kısmi Dava YARGITAY KARARI: İŞÇİ ALACAĞI KISMİ DAVA ŞARTLARI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/32302 Karar: 2014/33972 Karar Tarihi: 01.12.2014 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ DAVALI İŞVERENİN TUTTUĞU KAYITLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ – ŞAHİT ANLATIMLARI – YAPILACAK TAKDİRİ İNDİRİM ORANININ BAŞTAN BELİRLENEBİLİR OLMADIĞI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNDUĞU ÖZET: Somut olayda; davacı, davalı işverenin tuttuğu kayıtların gerçeği yansıtmadığını, haftanın yedi günü 09:00-21:00 saatleri arasında ve haftada en az dört gün 23:00’a kadar, dini bayramların birinci günü hariç tüm ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını belirterek fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir. Yukarıda…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri