Konu: boşanma davasında yetkili ve görevli mahkeme

Anlaşmalı Boşanma Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Anlaşmalı Boşanma Yetkili Ve Görevli Mahkeme Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir? Davaların Açılacağı Mahkemelerin Tespitinde Anayasanın ve Medeni Usul Kanununun İçerdiği Kurallar: Medeni Usul Hukuku Özel hukuk dallarının dava sürecini, uyuşmazlık sürecini ve davaların görüldüğü mahkemeler ile davalara bakan hakimlerin kimler olduğunu yani usule ilişkin hükümleri anlatan hukuk dalıdır. Usulü düzenleyen kanunumuz ise Hukuk Muhakemesi Kanunudur. Hukuk Muhakemesi Kanunun 1. Maddesi mahkemelerin görevinin ve görevine ilişkin kuralların kanun koyucunun koyacağı kurallar yani kanunlar ile düzenleneceğini dile getirmiştir. Gerekçesinde bu kuralı oluştururken Anayasanın 142. Maddesinin birinci fıkrasını dayanak olarak aldığını dile getirmiştir. Anayasa 142. Madde’ Mahkemelerin kuruluşu, görev…

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK. md. 168) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. (TMK. md. 19) 5490 sayılı Kanunun 7/g ve 50. maddesi gereğince kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus aile kütüklerine bildirilmesi ve buna uygun adres kayıt sistemi tutulması zorunluluğu vardır  

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri