Konu: ayıplı mal tespit davası dilekçesi

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nedir?

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nedir? Ayıplı mal üzerine açılacak davalar alacak davası konusuna girmektedir. Özellikle Avrupa Birliğinin yaptığı düzenlemelerle birlikte, Türk kanunları güçsüz tarafta olanın güçlenmesi amacıyla düzenlemelere gitmiştir. İşçi ve işveren, tüketici ve satıcı gibi ilişkilerde zayıf tarafın korunması amaçlanmıştır. Tüketici davalarında da yasaların ve kanun yollarının tüketici lehine düzenlendiği kolaylıkla görülebilmektedir. Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalarda da Tüketici Mahkemeleri görevli olacak ve Tüketici Kanunlarına göre karara gidilecektir. Ayıplı Mal Nedir? Ayıplı mal, satıcı ve alıcının anlaşmasının aksine, söz konusu malın hatalı, eksiz, bozuk gibi özelliklere sahip olmasında söz konusu olur. Burada tarafların iradesine aykırı bir durum doğar ve…

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2) (13. HD. 2005/8954 E. 2005/16418 K.; 19. HD. 2005/2116 E. 2005/10774 K.; 20. HD. 2002/8260 E. 2002/9761 K.; 19. HD. 2001/1782 E. 2001/5240 K.) Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davasında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası – Nasıl Açılır Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davasında, Satıcı,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri