89/1 haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi | İlk-Ay Hukuk

89/1 haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi

/Tag:89/1 haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi
­

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz
89 Haciz İhbarnamesine İtiraz konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz, Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan gerçek veya tüzel kişiye bundan böyle […]