Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Davası- bosanma-avukati

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Nedir Nasıl Dava Açılır?

Ziynet eşyasından kaynaklı alacak istemi, bu duruma ilişkin davalar kapsamında oluşturulan gerekçeli kararda ziynet eşyalarının infazda zorluk çekilmemesi adına açıkça belirtilmelidir. Özellikle düğün takıları üzerine karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklardan biri olarak karşımıza çıkan ziynet eşyasından kaynaklı alacak talebi sırasında; eşyaların tek tek cins, nitelik, miktar ve değerlerinin gösterilmesi önem teşkil eden bir konudur. Bu talebin mahkeme tarafından icrasının gündeme geldiği durumlarda düğün takıları ve benzeri ziynet eşyalarının kime ait olduğu sorunu da ortaya çıkmaktadır.

Özellikle evlilik birliğinin kurulmasından sonra yaşanan hukuki ihtilafların bir sonucu olarak karşımıza çıkan ziynet eşyasından kaynaklı alacak talebi, genellikle düğün takılarının talep edilmesine yöneliktir. Bu bağlamda “Düğün takıları kime aittir?” sorusunun hukuk sistemimizdeki yanıtının irdelenmesi gerekir.

Düğün Takıları Hangi Eşe Aittir?

Düğün sırasında takı töreninde veya düğün hediyesi olarak başka bir zamanda gelin ve damada takılan ziynet eşyaları, hangi eşe takılırsa takılsın hukuk sistemimizde kadına aittir. Bu ziynet eşyaları bilezik, burma, çeyrek, tam altın ve benzeri olanlar kadının tasarrufuna bırakılmıştır. Ancak erkeğe takılan takılardan yalnızca erkeğin kullanımına özgü olabilecek nitelikte olan kol saati, erkek yüzüğü ve benzeri eşyaların tasarruf hali erkeğe bırakılmaktadır. Dolayısıyla düğünde takılan diğer tüm takılar hangi eşe takılırsa takılsın kadına ait sayılmaktadır.

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davası Nasıl Açılır?

Düğün takılarının ve benzeri diğer ziynet eşyalarının alacak talepleri, boşanma davası ile birlikte öne sürülebilir. Bununla birlikte kişiler, boşanma davasının ardından evlilik birliğinin sonlanmasına yönelik karar verilmesinden sonra ayrı bir dava açarak da düğünde takılan ziynet eşyalarından kaynaklı alacak talebini gündeme getirebilir. Genel olarak düğün takılarından kaynaklı alacak davalarının terditli yani kademeli dava şeklinde açılmasında yarar görülmektedir. Dolayısıyla mümkün olduğu takdirde ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmaması durumunda ise takıların bedelinin alacaklı tarafına ödenmesine karar verilmesi söz konusu olmaktadır.

Düğün takısı için yetkili mahkemeye dava açmak istiyorsanız, bu alanda deneyimli avukatların yardımına başvurabilirsiniz. Çünkü dava dilekçesinin hukuki usul ve esaslara uygun olarak yetkili mahkemeye sunulması, davanın başarılı ve istenen bir şekilde sonuçlanmasında büyük etkiye sahiptir. Bu noktada hukuk büromuzda görev yapan alanında uzman boşanma avukat desteği ile boşanma davanızla birlikte veya davanın karara çıkmasından daha sonra gerekli profesyonel hukuki desteği alabilirsiniz.

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Dilekçe Örneği

Hukuk büromuzun deneyimli avukatları tarafından tüm hukuki prosedürlere uygun olarak hazırlanan dava dilekçesinde, davaya konu olan ziynet eşyalarının olduğu şekliyle istemi ya da bedelinin ödenmesi talep edilmelidir. Bu bağlamda ziynet eşyasından kaynaklı alacak talebi dilekçe örneği mutlaka şu şekilde bir talep metni içermelidir:

 • “… bilezik, … tam altın, … çeyrek altın, … (diğer takılar) ibaret düğünde takılan ziynet eşyalarının aynen iadesine, mümkün olmaması halinde ise …. bin TL tutarına tekabül eden toplam bedelinin yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini talep ediyorum.”

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Dilekçe

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğunu, evliliğin devamı sırasında davalı tarafından ziynet eşyalarının alınıp, geri verilmediğini ileri sürmek suretiyle ziynet eşyalarının aynen iadesine, aynen iadesinin mümkün olmaması halinde ise 34.500 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bilahare 27.02.2017 tarihli dilekçesi ile alacak miktarını 42.988 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde özetle; iddia edilen miktarlarda ziynet eşyası olmadığını, fotoğraflarda görünen ziynetlerin düğün için eşten dosttan ödünç alındığını, düğünde sadece 4 adet kelle tabir edilen altın takıldığını, bu 4 adet altını da davacının kayın babasından ödünç verdiği ve daha sonra geri aldığının da boşanma davasındaki beyanlarla sabit olduğunu savunmuş ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi; davanın kısmen kabulüne, 3 adet iki buçukluk tabir edilen adedi 1.901,50 TL olan kelleli altının aynen olmadığı takdirde bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, diğer ziynet eşyalarına yönelik talebin reddine hükmetmiştir.

İki tarafta istinaf talebinde bulunmuştur.

Davacı kadın; ziynetlere ilişkin talebin reddedilin kısmına ve davalı yararına hükmedilen vekalet ücretine, davalı erkek tarafından ise; davanın kabul edilen kısmı ile davacı yararına hükmedilen vekalet ücretine yönelik olarak istinaf talebinde bulunmuştur.

Dava, ziynet eşyasından kaynaklı alacak talebine ilişkindir.

Hakim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder (HMK md.184).

Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. (HMK md. 186).

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Ve İstinaf Kararı

Somut olayda; ilk derece mahkemesince tahkikatın bittiği tefhim edilmeden ve usulüne uygun şekilde sözlü yargılamaya geçilip taraflara son sözleri sorulup, sözlü açıklamada bulunma hakkı tanınmadan hüküm tesis edilerek, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 184 ve 186. maddelerinin emredici ve açık hükmüne aykırı şekilde hüküm kurulmuştur.

Bu sebeple, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a.6. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının esasına girilmeden münhasıran bu sebeple kaldırılmasına ve bu eksikliğin giderilmek üzere yeniden yargılama yapılması için dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

14 SORULAR

 1. DUHAN CİHAN dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. DUYGU GÜNDEBAHAR dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 5. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. BURCU SARIYAR dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davayı açma şartları nelerdir..

 8. TEOMAN KOÇKAR dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 9. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 11. FİGEN ÖTEBAŞ dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 12. IŞIL DURNA dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davayı açma şartları nelerdir..

 13. AYLA USTA dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 14. YÜKSEL ÜŞENMEZ dedi ki:

  Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri