Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Kararı | İlk-Ay Hukuk

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Kararı

/Tag:Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Kararı
­

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi
Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğunu, evliliğin devamı sırasında davalı tarafından ziynet eşyalarının alınıp, geri verilmediğini ileri sürmek suretiyle ziynet eşyalarının aynen iadesine, aynen iadesinin mümkün olmaması halinde ise 34.500 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bilahare 27.02.2017 tarihli dilekçesi […]