Zilyetliğin Korunması Davası

Zilyetliğin Korunması Davası

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI NASIL AÇILIR

Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir Saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı zilyetliğin korunması davası açabilir. Zilyetliğin korunması davasıyla zilyet, zilyetliğin hakka dayandığını ispat külfetine katlanmadan sadece zilyetliğini öne sürerek Hukuk Mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünün sağladığı kolaylıklardan yararlanır. Zilyet, zilyetliğinin arkasında bulunan ayni (nesnel) veya şahsi (kişisel) bir hakka dayandığı takdirde dava, bir hak zilyetliğin korunması davasıı niteliğini kazanır. Zilyetlik davalarının en belirgin özelliği davada hakkın tartışma konusu olmaması ve davayı kazanma veya kaybetmenin mevcut olabilecek hak üzerinde herhangi bir etkisinin olmayışıdır. Bunun içinde bu tür davalarda mahkemenin zilyetliğin korunmasına ilişkin vereceği karar, sadece eski zilyetlik durumunun yeniden kurulmasını sağlamaktır.

Zilyetliğin korunması davasında bir gayrimenkulde zilyetliği tecavüze uğrayan kimsenin bu hakkın korunması için açacağı davada; şeye malik olduğunu veya zilyetlik hakkını beyana lüzum olmadan sadece zilyetlik sıfatını değiştirerek tecavüzü ispat etmesi yeter. Bu halde hakim, yalnız davacının gerçek ise, zilyetlik halini tespit ederek tecavüzün önlenmesine karar verir. Bu karar zilyetlik konusunda kesin hüküm meydana getirmez. Zilyede mülkiyet hakkı vermez ve diğer tarafa mülkiyet iddiasıyla yetkili mercilerde başkaca dava açmak hakkına dokunmaz. Zilyetliğin korunması davalarında, dava açıldığı tarihte üçüncü kişiye ait taşınmaz üzerinde taraflardan hangisinin üstün zilyetliği söz konusu ise, onun zilyetliği korunur. Bu tür davalar ile, o an için bozulan kamu düzeninin yeniden sağlanması amaçlanır ve bu tür davalarda TMK. nun 984. maddesinde açıklanan iki ay ve bir yıllık hak düşürücü süre uygulanır.

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

Zilyetliğin korunması davası, saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur ve basit yargılama usulüne tabidir. Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer. Zarar ile gasp fiili arasında illiyet bağının bulunması halinde zilyedin tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Yani davalının kusurunun ispatlanması halinde haksız fiilden (haksız işgalden) doğan zararın tazmini gerekmektedir. Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.

Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür. Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir. zilyetliğin korunması davası, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur

ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ

Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür. Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir. Dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

Zilyetliğin Tespiti Davası – Zilyetliğin Korunması Davası

Zilyetliğin tespiti davası, dava dilekçesinin konu başlıkları aşağıda yazılmıştır.

ANKARA… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES            :

DAVALILAR        :

ADRESİ            :

KONU               : Zilyetliğin tespiti davası

DAVA DEĞERİ         :

AÇIKLAMALAR         :

18 SORULAR

 1. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. SEHER DOKUYANOĞLU dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. MAKBULE YORULMAZ dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. BERKECAN KURUDAYIOĞLU dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 6. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 8. SEVTAP BOZER dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. IRAZ CİVAN dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 10. MÜCAHİD ARHAN dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 11. NEJAT TANIR dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 12. ZEKİ KAÇAR dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 13. RAHİME YÜNGÜL dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 14. YAREN BOYSAN dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 15. FIRAT KIZILCIK dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 16. ZELİHA CIBIR dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 17. CEYDA ESENER dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 18. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Zilyetliğin Korunması Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri