Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukatı

Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukatı

Yurtdışında çiftlerin yabancı mahkemeler tarafından boşanma işlemleri gerçekleşse bile çiftler Türkiye’de tanıma tenfiz davasını açmadıkları sürece evli olarak gözükür. Çünkü, Türkiye’de yabancı mahkemelerde verilen kararların geçerli sayılabilmesi için bu davanın açılması şarttır. Tanıma tenfiz davasını açmayan kişiler, Türkiye’de evli gözükeceklerinden dolayı ikinci kez evlenmek istediklerinde evlenemez. Bununla birlikte çiftler mal varlıkları paylaşımı konusunda da birbirlerinin mirasçısı olabilme hakkına sahiptir. Çiftlerin tanıma tenfiz davasını açabilmeleri için Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Yurtdışından vekâlet belgesi göndererek Türkiye’de vekili bütün dava süreci ile ilgilenebilir.

Boşanma Ve Tenfiz Davası İçin İstenen Belgeler

Yurtdışında boşanan çiftlerin Türkiye’de boşanmalarının geçerli sayılabilmesi için tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Tanıma tenfiz davalarında da çiftlerin gerekli evrakları yetkili mahkemelere teslim etmesi gerekir. Aşağıda çiftlerin tanıma tenfiz davasını açmaları için temin etmeleri gereken evraklar yer alır:

 • Yabancı Mahkemeler tarafından verilen boşanma kararının aslı,
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu belirten şerh, apostil şerhi,
 • Yurtdışı mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının, noter veya konsolosluklarca onaylı yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş sureti,
 • Yurtdışında boşanan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Boşanma tanıma tenfiz davası için avukat tutulması durumunda Tanıma ve Tenfiz Davası açma yetkisini belirtir avukat vekâletnamesi belgelerin temin edilmesi gerekir.

Hangi Ülkelerde Dava Açılır?

Yurtdışında boşanan çiftlerin Türkiye’de evli gözükmemeleri ve çiftlerin birbirleri ile hiçbir bağlarının kalmaması için tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Tanım tenfiz davasında yer alan ülkeler aşağıda verilmektedir:

 • Almanya,
 • Hollanda,
 • İngiltere,
 • Amerika,
 • Avusturya,
 • Kanada,
 • İsviçre,
 • Belçika,
 • Fransa,
 • Norveç,
 • Avusturalya,
 • Azerbaycan,
 • Türkmenistan,
 • Rusya,
 • Ukrayna,
 • İsveç,
 • Slovakya,
 • Macaristan,
 • İtalya,
 • İspanya,
 • Mısır,
 • Japonya,
 • Çin,
 • Gürcistan,
 • Bulgaristan,
 • Yunanistan,
 • Makedonya gibi ülkelerde boşanan çiftler ülkelerindeki yabancı mahkemelerin verdikleri kararın Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Tanıma tenfiz davasının yurtdışında boşandıktan hemen sonra açılması tavsiye edilir. Çünkü zaman aşımına uğrayan tanıma tenfiz davalarında çiftler bir daha Türkiye’de evlenmek istedikleri zaman evlenemezken, çiftlerden birinin gayri resmi yolla evlenmesi sonucunda çocuğunun olması durumunda ise mahkeme çocuğun velayetini kadının yurtdışında boşandığı eski kocasına verir. Çünkü çiftler Türkiye’de hala evli gözükür. Bu durumu iki tarafta da olumlu karşılamadığı zaman babalık davası açılması gerekir. Çiftler, bu uzun süreçleri yaşamamak için boşandıktan hemen sonra tanıma tenfiz davasını açmalıdır. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, tanıma tenfiz davası için vekâlet belgesi göndererek Türkiye’de dava ile ilgili işlemleri vekili üstlenir. Böylece kişilerin dava için Türkiye’ye geri dönme zorunluluğu ortadan kalkar.

Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat – Ücretleri

Boşanma işlemlerinizi yurt dışındaki bir mahkemede gerçekleştirdi iseniz, yurt dışı mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları ne yazık ki ülkemizde geçerli sayılmamaktadır. Yurt dışı boşanma işlemleri Türkiye’de geçerli olmadığı için boşanmış olan çift ülkemizde hala evli olarak sayılmaktadır. Bu nedenle boşanmanın ülkemizde de resmi olarak geçerli olabilmesi için ya ülkemizdeki mahkemelerde çiftin boşanma isteğinin onaylanması ya da Yurtdışında boşanma kararı hakkında Türk mahkemelerince bir tanıma kararının verilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında boşanma, işlemlerinin ülkemizde de geçerli olabilmesi için eşlerden birinin diğerine tanıma davası açması gerekmektedir. Üç aşamalı bir süreçte tamamlanan tanıma davası sonucunda çift ülkemizde de resmi olarak boşanmış görünecektir. Tanıma davası sadece eşler tarafından açılabilmektedir. Mirasçıların tanıma davası açmaya hakları bulunmamaktadır.

Davanın ilk adımında taraflardan biri davayı açar ve karşı tarafa dava dilekçesi gönderilir, duruşma günü bildirilir. Tanıma davasının ikinci aşamasında çiftin Yurtdışında boşanma işlemlerinin ülkemizde de kabul edilebilmesi için yargılama süreci başlar. Bu yargılama sürecinde çiftin boşanma talebi yeniden ele alınmaz. Yargılama sürecinde sadece çiftin Yurtdışında boşanma kararlarının ülkemizde geçerli olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumun var olup olmadığı kesinleştirilir. Bu nedenle tanıma davaları genellikle tek celsede tamamlanmaktadır. Yargılama süreci mahkemenin dava tanıma kararını vermesi ya da reddetmesi ile sonuçlanır. Tanıma davasının 3. Ve son aşaması ise mahkeme tarafında taraflara tebliğinin gönderilmesidir. Mahkemenin kararı tebliğden sonra kesinleşir ve karar kesinleşmeden yürürlük kazanmamaktadır.

Yurtdışında boşanma, işlemlerinin ülkemizde de geçerli sayılabilmesi için genellikle çiftler tarafından ülkemizde herhangi bir eylemde bulunulmamaktadır. Ancak çiftlerden biri yeniden evlenmeye karar verdiği zaman, ülkemizde hala evli göründüğü için sıkıntılar yaşamakta ve tanıma davasını ancak yeniden evlenebilmek için açmaktadır. Yurtdışında boşanma işlemlerinin ülkemizde de geçerli olabilmesi için tanıma davasının açılmasının geciktirilmesi ilerleyen dönemlerde oldukça büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle eşlerden diğeri yurt dışında yaşıyor ise dava dilekçesinin ve tebligatın iletilmesi ortalama olarak 1 yıllık bir zaman dilimini bulmaktadır.

Yurtdışında boşanma boşanma, işlemlerinin ülkemizde de geçerli olabilmesi için kısa süre içerisinde de sonuçlandırılabilmesi mümkündür. Bunun için dava açılan eşin kendisinin dava dilekçesini ve tebligatı kendisinin gelip alması ya da bir avukata vekaletname vermesi gerekmektedir. Genellikle çok büyük kavgalarla bitirilmeyen evliliklerde davalı eş ülkemizde bir avukata vekaletname vererek, tanıma davasının daha kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise verilecek olan vekaletnamenin hangi amaçlarla kullanılabileceğinden emin olunamadığı için bir kararsızlık yaşanabilmektedir. Böyle bir kararsızlık durumunda davalı olan tarafın tanıma davası için çıkaracağı vekaletname de davanın dosya numarası ile vekaletnameyi sadece belirtilen dosya numarasındaki dava için verdiğini belirterek çıkartabilir ve verdiği vekaletnamenin sadece Yurtdışında boşanma işlemlerinin ülkemizde de geçerli olabilmesi için açılan tanıma davasında kullanılacağından emin olur.

Yurtdışında boşanma, kararlarının ülkemizde de tanınabilmesi için yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan boşanma kararı, kararın kesinleştiği tarihi belirten mahkeme yazısı, kararın noter onaylı Türkçe çevirisi ve kararın onayının ülkemizdeki mahkemelere verilmesi gerekmektedir. Karar onayı mahkemeye teslim edilmesi gereken en zorunlu belgelerden birisidir. Türk mahkemeleri yurt dışında verilmiş olan bir kararı konsolosluk onayının olmadığı sürece kabul etmemektedirler.

Yurtdışında boşanma, kararının ülkemizde de tanınması, çiftin boşanma durumunun nüfus kütüğüne işlenmesini sağlar. Yurt dışında verilen velayet ya da nafaka kararlarının da ülkemizde de geçerli olması isteniyorsa bu kararlar için bir tenfiz davası açılmalıdır.

Yurtdışında boşandınız, Türkiye’de hala evlisiniz – Yurtdışında boşanma

Yurtdışında boşanma işleminin yapılması, tek başına yeterli değildir. Yurtdışında mahkemelerin boşanmaya karar vermiş olsa dahi Türkiye’de tanıma davası açılmadığı sürece siz hala Türkiye’de evli görünmektesiniz.

Tanıma ve Tenfiz davası açılmadığı zaman Türkiye’de yaşanacak başlıca sorunlar

Yurtdışında boşanmış Türk vatandaşları, Türkiye de tanıma davası açmadıkları için Türk hukuku bakımından hala evli görünmeye devam ettiğinden, Eşler arasındaki mirasçılık hakları devam etmektedir.

 Yurtdışında boşanan eşler Türkiye’de tekrar evlenmek istediklerinde, Türk hukukuna göre nüfus kayıtlarında hala evli göründüklerinden, tekrar evlenemeyeceklerdir.

6 SORULAR

 1. METİN EĞRİ dedi ki:

  Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. SANER AKYILDIZ dedi ki:

  Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. SUDE ŞATANA dedi ki:

  Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. HASAN PAŞAOĞLU dedi ki:

  Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. RAMAZAN KONUR dedi ki:

  Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. HEDİYE ALPEREN dedi ki:

  Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür. (Fazl b. Iyaz)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri