Yemin Teklifi Nasıl Yapılır

Yemin Teklifi Nasıl Yapılır

Yemin Teklifi, kendisine yemin iade olunan kimse, yemin etmekten kaçınırsa yemin konusu vakıa ispat edilememiş sayılır. Yeminin konusunu oluşturan vakıa, her iki tarafın değil, yalnızca kendisine yemin teklif edilen tarafın şahsından kaynaklanıyorsa yemin iade edilemez. Yemin edecek taraf gerçek kişi olup, yeminden evvel ölür veya fiil ehliyetini kaybederse yemin teklif edilmemiş sayılır. Yemin, tarafa teklif olunur ve tarafça eda yahut iade olunur. Taraflardan biri tüzel kişi yahut ergin olmayan veya kısıtlı bir kimse ise onlar adına yapılmış bir işleme ilişkin vakıanın ispatı için yemin, tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya organ yahut kanuni mümessil tarafından eda ya da iade olunabilir. Ergin olmayan veya kısıtlı kimselere bizzat dava hakkı tanınan hallerde, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz .

Yemin, mahkeme huzurunda eda olunur. Hakim, yeminin icrasından önce yemin edecek kimseye, hangi konuda yemin edeceğini açıklar, yeminin anlam ve önemini anlatır ve yalan yere yemin etmesi halinde cezalandırılacağı hususunda dikkatini çeker .Yemin edecek kimse, yemin konusunun yeterli açıklıkta olmadığını ileri sürerse; hakim, karşı tarafın görüşünü aldıktan sonra derhal bu konuda kararını verir. Sonra “Size sorulan sorular hakkında, gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?” diye sorar. O kimse de “Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.” demekle yemin eda edilmiş sayılır. Yemin eda edilirken, hakim de dahil olmak üzere hazır bulunan herkes ayağa kalkar.

Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler, yemin hakkındaki beyanlarını yazıp imzalayarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler, işaretlerinden anlayan bir bilirkişi aracılığıyla yemin ederler. Yemin edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya engelli ise hakim, bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir. Bu sırada isterlerse taraf vekilleri ve karşı taraf da hazır bulunabilir. Mahkemenin yargı çevresi dışında oturan kimse, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundadır. Ancak, yemin edecek kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkün değil ise istinabe yolu ile yemin ettirilir.

MAHKEMEDE YEMİN TEKLİFİ NASIL YAPILIR

Mahkemede Hakim, eksik olan noktaları tamamlamak veya açık olmayan hususları aydınlatmak için yeminin konusu ile bağlantılı gördüğü soruları yemin eden kimseye sorabilir. Hakim, yemin eden kimsenin beyanını dinleyip tutanağa geçirir ve yazılanları yüksek sesle huzurunda okur; beyanında ısrar edip etmediğini sorar ve verilen cevabı tutanağa kaydeder . Yemin eda edildikten sonra, yalan yere yemin nedeniyle açılan ceza davası, esas dava bakımından bekletici sorun yapılamaz.  Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (ASLİYE CEZA MAHK.)Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

MAHKEMEDE YEMİN METNİ ÖRNEĞİ

…………. ……… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO   : 2013/ …… E.
KONU     : Yemin Metnimizin Sayın Mahkemenize Sunulmasından İbarettir.

“…./…/… tarihinde yapılan kira sözleşmesi sonucunda kira bedelleri senede bağlanmadığına, davalı kiracının vadesi gelmiş bulunan kasım 2012, aralık 2012 ocak 2013 ve şubat 2013 ayları kira bedellerini ödemediğine ve bono bedellerini bankaya yatırmadığına dair namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.”
Yukarıda belirttiğim yemin metnini sayın mahkeme arz ederim. …/…/….
Davalı vekili Avukat İlkay UYAR KABA

56 SORULAR

 1. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. MAKBULE YORULMAZ dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. ZAFER AYHAN dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

 4. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. AYŞENUR AKBAL dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  Yemin Teklifi Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri