Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Sadece Türk Hukuk sistemi içerisinde değil uluslararası tüm belgelerde ortak olan insanın yaşama hakkının korunması malpraktis benzeri hatalar sonucunda yok edilebiliyor. Bu sebeple doktorlara, kurumlara karşı olarak dava açarak hukuki bir süreç içinde kişilerin haklarını talep etmesi mümkün olabilmektedir.

Malpraktis Davalarını Oluşturan Şartlar

Tüm tıp çalışanları yaptıkları meslek içerisinde bazı yeminlere sadık olarak çalışmalarını sürdürürler. Bu sözler dışında aynı zamanda hekimlerin sorumluluğu altında olmayan bazı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan biri hekimlerin yanlış olarak ortaya konmuş belgeler üzerinden yaptıkları işlemler olmaktadır. Bu durumda hekimler yaptıkları müdahalelerden sorumlu tutulmuyor olsalar bile uyguladıkları tedavilerde yanlışlık yaptıkları kusurlar ortaya çıktığında ya da özen ve dikkat yükümlülüğü adı altında belirlenmiş olan esaslara dikkat etmeden hareket ettiklerinde ortaya çıkan tüm olumsuz sonuçlardan sorumlu olmaktadırlar.

Malpraktis davalarının açılmasında en çok kullanılan şey ise hatalı tedavi olmaktadır. Hatalı tedavinin kapsamına neleri aldığını iyi bir şekilde biliyor olmak kişilerin sahip oldukları haklar konusunda daha iyi bir bilgiye sahip olmalarını sağlayacaktır. Örneğin, tıbbi standartların dışında bir işlem yapıldığı takdirde bu durum hatalı tedaviye girmektedir. Daha iyi anlaşılması için ameliyat ya da tedavi sırasında vücut içerisinde unutulan ameliyat araçları örnek gösterilebilir. Bunlara ek olarak hastanenin hijyen şartları gibi koşullarının da tedavi süreçlerine uygun olmamasının sonucunda kişilerin dava açabilmesi mümkün oluyor.

Hangi Durumlarda Tazminat Alınabilir?

Hekimlerin hatalı tedavi sonrasında zarar gören kişiler, sorumluluğun hekimlerde olduğunun tespit edilmesi halinde tazminat talep edebilmektedirler. Kanunlarla belirtilmiş olan haksız fiile ilişkin hükümlerin dikkate alınması ile ortaya çıkan hasta ile hekim arasındaki sorumluluklara dikkat edilerek kararlar bu aşamada verilir. Hekim hatası ile kişilerde oluşan tüm manevi hasarların dışında aynı zamanda hastane, ameliyat giderleri gibi kalemler için de tazminat alınması mümkün olmaktadır. Ayrıca kişinin yaşam hakkına yapılan müdahaleden dolayı hekimlerin cezai işlemlere tabi tutulması da söz konusu olabilir.

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

TAZMİNAT DAVASI – DOKTOR HATASI OLUP OLMADIĞINI GÖSTEREN NEDENLERİNİ AÇIKLAYICI MAHKEME VE YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ RAPOR ALINARAK HASIL OLACAK SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, davacı … “in doğum için davalı doktora baş vurduğu, doktor kontrolünde doğumun gerçekleştirildiği, doğum sırasında küçüğün sol kolunun sakat kaldığı anlaşılmaktadır. Davamızda doğum sırasında ve sonrasında arızanın meydana gelmesinde ve küçüğün sakat kalmasında davalı doktorun kusurlu olup olmadığının saptanması gerekir. Mahkemece, Adli Tıp 2 İhtisas Kurulundan alınan 17.02.2014 günlü raporda, davacı … “in davalı doktor tarafından normal spontan yolla doğum yaptırıldığı, doğan bebeğin sol kolunda brakial pleksus zedelenmesi meydana geldiği, kişide doğum öncesi doğumun normal yollar dışında gerçekleşebileceğine dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı, sezaryan endikasyonunun bulunmadığı, doğum eyleminde uzama veya aksaklık bildirilmediği, söz konusu bulgularla kişiye normal doğum yaptırılmasının doğru bir yaklaşım olduğu, küçükte saptanan brakial pleksus lezyonunun normal doğum eylemi sırasında tüm özenin gösterildiği durumlarda dahi bebeğin vaginal yoldan çıkartılması sırasındaki manevralara bağlı olarak görülebildiği ve öngörülemeyen ve önlenemeyen bir komplikasyon olarak nitelendirildiği, davalı doktora ve ilgili hastaneye kusur yüklenemeyeceği mütalaa edilmiştir.

Davacılar çocuğun sakat kalmasında doğum sırasında omuz takıldıktan sonra bebeğin 2-3 dakika içinde acilen doğurtulması zorunluluğu olduğundan hastayı takip eden hekimin olguda kusurunun bulunup bulunmadığı, ayrıca omuz takıldıktan sonra yapması gereken manevraları yapmış olup olmadığı, komlikasyonlar için hazırlık yapıp yapmadığı, doğum sonrasında çocuğa yapılan müdahalelerdeki ihmal ve kusur olduğunu iddia ederek eldeki davayı açmış olmalarına göre hükme esas alınan Adli tıp raporunda bu hususlar üzerinde hiç durulmamıştır. Bu haliyle rapor inandırıcı ve tatminkar olmaktan uzaktır. Öyle olunca aldırılan Adli Tıp 2.ihtisas kurulu raporuna itibar edilip, hüküm kurulmaz.

O halde mahkemece yapılacak iş; üniversitelerin ilgili anabilim dallarından ve özellikle kadın doğum uzmanlarından seçilecek konusunda uzman bilirkişilerden oluşmuş bir kurul aracılığı ile dosyadaki hastahane de tutulmuş dosya ve kayıtlar taraf savunmaları tüm deliller birlikte değerlendirilerek, yapılması gerekenle yapılan müdahale ve tedavinin ne olduğu, tıbbın gerek ve kurallarına göre olayda doktor hatası olup olmadığını gösteren nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmak ve böylece hasıl olacak sonuca uygun karar vermektir. Eksik inceleme ve mevcut delileri değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

6 SORULAR

 1. DEFNE YETİŞ dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. BAHAR DÜNDAR dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. RÜYA DİKER dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. ÇETİN YARDIMCI dedi ki:

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri