Yalan Yere Yemin Suçu

Yalan Yere Yemin Suçu

    YARGITAY: YALAN YERE YEMİN SUÇUNUN HUKUK MAHKEMESİNDEKİ YEMİNE ETKİSİ

 • T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2011 / 42944 Karar: 2013 / 29410 Karar Tarihi: 18.11.2013
 • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – YEMİN EDA EDİLDİKTEN SONRA YALAN YERE YEMİN NEDENİYLE AÇILAN CEZA DAVASININ ESAS DAVA BAKIMINDAN BEKLETİCİ SORUN YAPILAMAYACAĞI – DAVALI ŞİRKET VEKİLİNİN VEKALETNAMESİNDEKİ YETKİYE VE DELİL LİSTESİNDE GÖSTERDİĞİ
 • ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 237 ve müteakip maddeleri uyarınca, hakim, eksik olan noktaları tamamlamak veya açık olmayan hususları aydınlatmak için yeminin konusu ile bağlantılı gördüğü soruları yemin eden kimseye sorabilir. Hakim, yemin eden kimsenin beyanını dinleyip tutanağa geçirir ve yazılanları yüksek sesle huzurunda okur; beyanında ısrar edip etmediğini sorar ve verilen cevabı tutanağa kaydeder. Yemin eda edildikten sonra, yalan yere yemin nedeniyle açılan ceza davası, esas dava bakımından bekletici sorun yapılamaz. Somut olayda davalı şirket vekili, vekaletnamesindeki yetkiye ve delil listesinde gösterdiği yemin deliline dayanarak davacıya, hiç izin kullanmadığına dair yöntemince yemin teklif etmiştir.

YARGITAY:YALAN YERE YEMİN SUÇUNDA YAZILI BELGE İLE İSPAT KURALI

 • T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 424 Karar: 2013 / 10624 Karar Tarihi: 09.07.2013
 • YALAN YERE YEMİN ETME SUÇU – YALAN YERE YEMİN ETMEKTEN SANIK OLAN KİMSELERİN CEZA MAHKEMELERİNDEKİ DURUŞMALARINDA CEZA HAKİMLERİNİN YAZILI DELİL ARAYIP ONA GÖRE HÜKÜM VERMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Yazılı belge ile ispatlanması gereken işlerde hukuk mahkemelerinde yalan yere yemin etmekten sanık olan kimselerin ceza mahkemelerindeki duruşmalarında ceza hakimlerinin yazılı delil arayıp ona göre hüküm vermesi gerektiği anlaşılmakla, atılı suçun yazılı belge ile ispat edilebileceği gözetilmeden tanık anlatımına dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: YALAN YERE YEMİN SUÇU, SUÇ KASTININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 602 Karar: 2013 / 7821 Karar Tarihi: 20.05.2013
 • YALAN YERE YEMİN ETME SUÇU – SANIĞIN YALAN YERE YEMİN ETME KASTIYLA HAREKET ETTİĞİNE DAİR MAHKUMİYETİNE YETERLİ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Sanığın yalan yere yemin etme kastıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.,

 

8 SORULAR

 1. KAAN TUNAY dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. SEMA ULUMERİÇ dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. DUHAN CİHAN dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. ECEM BAŞAR dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. HALİD KUDU dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Yalan Yere Yemin Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri