Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Nedir? Boşanma tanıma ve tenfiz davası; yabancı ülke mahkemesince verilen boşanma ilamının Türk hukukuna göre geçerli ve onaylı olabilmesi için görülen dava türüdür. Hukuk sistemimize göre yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları, Türkiye’de kendiliğinden geçerli kabul edilmemektedir. Dolayısıyla yabancı ülkede boşanma davası görülmüş ve yetkili hakim tarafından evlilik birliğinin sonlandırılmasına kesin hüküm verilmiş Türk vatandaşları, Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmadığı durumda, nüfus kayıtlarında evli görünürler. Türk hukuku bakımından evli sayılmaya devam eden bu vatandaşlar; yeniden evlenme, miras, velayet ve mülk satışı gibi hususlarda pek çok problemle karşılaşmak zorunda kalırlar.

Tanıma davası dendiğinde; yurt dışı mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının tanınması hususu, söz konusu kararın kesin gücünün Türkiye’yi de kapsaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yabancı mahkemede verilen kararın hukuki sonuçları, Türkiye’de de geçerli olmaktadır. Tanıma davası yeniden yargılama anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla yabancı ülke mahkemesinin verdiği boşanma kararı Türk mahkemeleri tarafından tanındığında, boşanma tarihi olarak yabancı mahkemede verilen karar geçerli olmaktadır. Türkiye’de açılan tanıma ve tenfiz davasının tarihinin bir önemi yoktur.

Öte yandan yabancı mahkeme kararının tenfiz davasında ise söz konusu yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilirliği anlaşılmaktadır. Tenfiz davası ile tanıma davası her ne kadar birlikte görülse de birtakım farklılıklar içermektedir. Bu hususta yerli mahkeme tarafından alınan tenfiz kararı, tanımadan farklı olarak yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının uygulanabilmesine yöneliktir. Örneğin yurt dışında görülen boşanma davasında nafaka ve tazminata ilişkin hükümler varsa ilamın bu kısımları Türkiye’de infazı tenfiz kararı ile mümkün olabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Açmak Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davasının açılması, boşanma kararının sonuçlarının Türkiye’de geçerli olması ve herhangi bir hak kaybına neden olmaması açısından zorunludur. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumda, yurt dışı mahkemesi tarafından boşanmış olmanıza rağmen Türkiye’de evli görünürsünüz. Bu sebeple nüfusta evli göründüğünüz için yeniden evlenmeniz mümkün olmamaktadır. Ayrıca mallarınızın satışından pek çok problemle karşılaşabilirsiniz. Müşterek çocuğunuz varsa velayet sorunları gündeme gelebilmektedir. Bu yüzden yurt dışı mahkemelerinde verilen boşanma kesin hükmü üzerinden çok vakit geçmeden Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasının açılması tavsiye edilmektedir. Çünkü boşanan eşler arasında zaman içinde irtibat kopacağı için dava sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması çok daha zor olmaktadır.

Ayrıca yurt dışı mahkeme ilamının Türkiye’de geçerli olabilmesi amacıyla tanıma ve tenfiz davası açmak için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Hukuk büromuzun deneyimli avukat kadrosunda yer alan boşanma avukatlarına vekalet vererek yurt dışından da tanıma ve tenfiz davası işlemlerinizi sürdürebilir kısa sürede istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Olan Belgeler Şunlardır:

 • Yurt dışında boşlanıldığına dair mahkeme kararı
 • Boşanma kararının kesinleşme şerhi
 • Konsolosluktan alınan apostile
 • Boşanma kararının noter onaylı Türkçe tercümesi

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR?

 • Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir
 • Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfizi (hükmünü yürütme) MÖHUK. m:34/I’ de düzenlenmiştir.

YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 • Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi aşağıdaki başlıklar doğrultusunda hazırlanır. Boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır,
 1. Tanıma Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 2. Tanıma Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 3. Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu

   YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 1. Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilâmının Yabancı Ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 2. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi

YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI ŞARTLARI

 • Türk mahkemesinin, yabancı bir mahkeme ilamının Türkiye’de tanıma ve tenfiz karar verilebilmesi için, aşağıdaki şartların hepsinin birlikte bulunması gerekir:
 1. Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararı, Avusturya ülkesinin kanunlarına göre kesinleşmiş olmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arsında “Mütekabiliyet (karşılıklılık) Esas’ına dayanan bir anlaşma veya o devlete Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekir.
 3. Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilamının, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 4. Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.
 5. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması Yabancı mahkeme kararı Türklerin kişi hallerine ilişkin ise, yabancı mahkemece “Türk Kanunlar İhtilafı” kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir.
 6. Yukarıda sayılan şartlar varsa, yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de icra edilebilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından “tanıma tenfiz Kararı” verilmesine bağlıdır.
 7. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.
 8. Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder

  YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

     Görevli mahkeme boşanma davasına ilişkin davalar Aile Mahkemesinde görülür. Diğer  Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

 YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI YETKİLİ MAHEKEME NERESİDİR?

     Yetkili Mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin (karşı tarafın) Türkiye’deki İkametgâhı mahkemesidir. Yoksa Türkiye’de sakin olduğu yer; yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleridir.

11 SORULAR

 1. EDAGÜL TOSUNOĞLU dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. EMRULLAH HAKSEVER dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. CANAN AKKOÇ dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. MERİH AKTOZ dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. NAİLE GÜL dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. PERİHAN BIKMAZ dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. ARİ AYŞEN dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 9. SELİMCAN ÇEÇEN dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 10. HAMİT İÇTÜZER dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 11. GÖKŞAH MERİÇ dedi ki:

  Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri