Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası Nasıl Hangi Şartlarda Açılır? Velayet görevinin kötüye kullanılması davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan velayet görevleri, çocukların bakım, öğretim ve korunması ile temsil görevlerinin gerektirdiklerine göre yapılmaması durumunda velayetin değiştirilmesi davası ile birlikte veya ayrı ayrı açılabilmektedir.

Velayetin kötüye kullanılması Ne Demek?

Velayetin kötüye kullanılması davası temel anlamda evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından tarafların müşterek çocuklarının velayetini elinde bulunduran anne ya da babanın, kanunen yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin getirmemesine işaret etmektedir.

Velayet görevinin kapsamına bakıldığında, anne ve babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerdiği görülmektedir. Bu bağlamda anne ve babalarının çocuklarının kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çocuklarının şahıslarına bakmak
 • Çocuklarına sevgi ve şefkat göstermek
 • Çocuklarını koruyup kollamak
 • Çocuklarının geçimlerini sağlamak
 • Çocuklarının iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamak adına eğitimilerini gerçekleştirmek

Dolayısıyla anne ve babanın sağlayacağı etiğim aracılığıyla çocuğun dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek yükümlülüğü bulunmaktadır.

Velayetin Kötüye Kullanılması ve Çocuğun Yüksek Menfaati

Ayrılık ya da boşanma durumlarında velayet kararının yetkili aile mahkemesi tarafından verilmesindeki amaç, reşit olmayan küçüğün ileriye dönük yüksek menfaatinin gözetilmesidir. Bu sebeple velayetin anne ya da babadan birine verilmesindeki asıl amaç, tarafların müşterek çocuğunun yararını korumak ve geleceğini en iyi şekilde güvence altına almaktır.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup bu durumda anne ve babanın kişisel talep ya da isteklerinden ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alındığı ve buna göre karara varıldığı bir konudur. Ayrıca velayetin kaldırılması ya da velayetin değiştirilmesi koşulları için gerekli şartlar gerçekleştirilmediği sürece anne ya da babanın velayet hak ve görevlerine müdahalede bulunmak hukuki açıdan mümkün değildir.

Velayetin Değiştirilmesi Nedenleri

Velayetin değiştirilmesi yani müşterek çocuğun velayet hakkını elinden bulunduran eşten alınarak diğer eşe verilmesi için hukuki açıdan birtakım gerekçelerin oluşmasına dikkat edilmektedir. Velayet kararının çocuğun yüksek menfaati gözetilerek verilmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli nedenlerden dolayı velayeti elinde bulunduran anne ya da babanın velayet hakkını gereği gibi kullanamaması durumunda çocuğun menfaatinin gerektirmesiyle açılan dava türüne velayetin değiştirilmesi davası denilmektedir.

Velayetin değiştirilmesi için bir olayın mevcut durumda vuku bulması ve bu durumun velayet görevini sekteye uğratmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum velayetin değiştirilmesini velayetin kaldırılmasından ayıran en büyük etkendir. Velayetin değiştirilmesine ilişkin nedenler Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre;

 • Velayeti elinde bulunduran anne veya babanın başkasıyla evlenmesi
 • Velayet hakkına sahip anne ya da babanın başka yere gitmesi
 • Anne veya babadan birinin ölmesi
 • Velayeti elinde bulunduran anne ya da babanın görevini kötüye kullanması
Velayetin kötüye kullanılması Ne Demek

Velayetin kötüye kullanılması Ne Demek – Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Modern hukuk sistemi dahilinde çocukların, istisnai olarak kısıtlı kişilerin bakım ve korumalarının sağlanabilmesi hedefi ile mallarına ve kendi üzerine anne ve babasının sahip olduğu görev, yetki ve hakların her biri velayet sistemi ile vurgulanmaktadır. Anne ve babaların belirli düzeyde haklar elde edebilmesine imkan veren velayet genel kapsamda çocuğun menfaatlerinin korunması yönünden de önemli sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu çerçevede de özellikle boşanma davalarından sonra velayet uygulamalarında Yargıtay tarafından çocuğun genel menfaatleri göz önünde bulundurularak, kararlar alınır.

Velayet sisteminde evlilik birliği korunmakta ise çocuğun velayeti anne ve babasında olurken, evlilik birliğinin boşanma ile bozulması durumunda velayetin kimde olacağı doğrudan mahkeme hakimi kararı altındadır. Anne ya da babanın vefatı halinde de hayatta olan eşe doğrudan çocuğun velayetin geçişi sağlanır. Söz konusu velayet uygulamaları, kesinlikle devri mümkün olmayan kararlar olduğu gibi ergin olmayan çocukların velayetleri 18 yaşına yani reşit olana kadar devam eder. Ayrıca kısıtlı olan reşit çocukların kısıtlanmasından sonra hakim tarafından vasi atanmasına gereksinim görülmez ise kısıtlanma ortadan kalkana dek velayet uygulaması sürdürülmektedir.

Velayetin Sona Erdirilmesi Koşulları

Herhangi bir sebep dolayısı ile sona erdirilmesi istenen velayetlerde, gerekli olan kararlar ancak mahkeme koşulu ile alınmaktadır. Ayrıca velayetin sona erdirilmesi şartları açısından uygunluğun bulunmaması durumunda velayetin sonlandırılması söz konusu olmamaktadır. Velayetin sona erdirilmesi şartları;

*Kanun dolayısıyla kaynaklanan velayetin sonlandırılması: Mevcut kanun şartlarında çocukların 18 yaşını doldurmuş olması ya da evlenmesi ya da 15 yaşına ulaşmış olmasıyla kendi talebi, velisinin onayı ve mahkeme kararı çerçevesinde reşit olması durumunda velayet sona erdirilebilir.

Çocuğun evlat edindirilmesi çerçevesinde üçüncü bir kişiye verilmesi durumunda da velayetten doğan hak ve yükümlülükler evlat edinen kişiye geçmektedir ve bu şekilde çocuğunu evlatlık veren kişi için velayet sona ermektedir. Bu maddelerin yanı sıra anne ve baba ya da çocuğun vefatı ya da gaipliği hallerinde velayet yine sona ermektedir. Anne ve babadan sadece birisinin vefat etmesi çocuğun hayatta kalan eşin velayetine geçmesine neden olurken, anne ve babanın her ikisinin de vefatı hallerinde ise çocuğa vasi ataması mahkeme tarafından yapılır.

 

7 SORULAR

 1. BEYZA CENGİZ dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. İLYAS HARATA dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 4. VOLGA ÖZTÜRK dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 6. AYHAN KESMEZ dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 7. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  Velayetin Kötüye Kullanılması davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri