Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin iptali davası yargılama usulü ve dava açma şartlarına ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. Ölüme bağlı tasarruf arasında sayılan vasiyetnameler tıpkı miras sözleşmelerinde olduğu gibi kanunda ön görülen yöntemlere göre yapılmalıdır. Ölüme bağlı tasarrufun iptali için, geçerlilik şartlarını taşımaması halinde mahkeme tarafından verilecek kararla söz konusu ölüme dayalı tasarrufun iptali yapılabilmektedir.

Vasiyetin iptali için vasiyetin hazırlanmış olması yeterlidir. Vasiyetin düzenlenmesiyle veya ölümün gerçekleşmesinin ardından iptal davası açılarak düzenleme yapılabilmektedir. Vasiyetname için iptal kararının verilebilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Örneğin, vasiyetnamenin şekil yönünden eksik olması bir iptal sebebidir.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nedir?

Vasiyetnamenin iptali davası, ölüme dayalı tasarruflara ilişkin açılacak davalar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle ölüme bağlı tasarruflara ilişkin takip edilmesi gereken süreç geçerli olacaktır. Mahkeme tarafından vasiyetnamenin iptali geçmişe yönelik etkili olacağı için taraflar açısından sonuç doğurur.

Muris tarafından mirasın kimlere bırakılacağı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilmektedir. Vasiyetname ve mirasçılık sözleşmesi bu kapsam doğrultusunda değerlendirilebilir. Bu yöntemler ile mirasın düzenlenmemesi halinde saklı pay mirasçıları kanuni olarak mirastan yararlanabilmektedir. Vasiyetnamenin iptali saklı pay mirasçıları tarafından açılabilir. Türk hukuk sistemi içinde vasiyetnamenin iptali için sınırlı sayıda neden gösterilmiştir.

Vasiyetnamenin İptalinin Şartları Nelerdir?

Vasiyetnamenin iptali istemiyle dava açılabilmesi için kanunlarda sayılan şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartların oluşmaması halinde vasiyetnamenin veya diğer ölüme bağlı tasarrufların iptali için dava açılamaz. Ölen kişi mirasını bu yöntemlerle düzenleyerek saklı pay mirasçılarını mirastan mahrum bırakabilir. Söz konusu şartların oluşmaması halinde mirasçılar tarafından vasiyetin iptali davası açılamaz. Vasiyetnamenin iptalinin şartlar;

 • Murisin tasarruf ehliyetinin bulunmaması,
 • Aldatma, yanıltma, zorlama vb. şekilde hazırlanmışsa,
 • Hukuka aykırılık teşkil ediyorsa,
 • Şeklen kanunlara uygun yapılmaması,

Vasiyetnamenin iptalini gerekli kılacak haller olarak açıklanmıştır. Bu şartlara uygun olarak yapılan vasiyetnameler için mahkemeye başvuran kişiler, vasiyetnamenin iptali davasının reddi ile karşılaşabilirler. Bu nedenle şekil ve şart bakımından vasiyetnamenin eksik olması gerekmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin iptali davası, miras hukuku kapsamında en sık başvurulan yöntemlerden biridir. Miras bırakan kişi mirastan doğal yollarla pay alacak kişileri belirli yöntemler kullanarak mirastan men edebilmektedir. Haksız nedene bağlı olarak düzenlenen vasiyetnamelere karşı iptal yolu açıktır. Kanunlarda sayılan iptal gerekçelerinin oluşması halinde yargı yoluna gidilebilir. Vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi için üç farklı hak düşürücü süre belirlenmiştir. Davanın bu süreler içinde açılması gerekmektedir.

Vasiyetnamenin iptali davasında hak düşürücü süreler;

 • Vasiyetnamede kişinin hak sahibi olduğunu öğrenmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde,
 • İptal davasında iyi niyete bağlı olarak vasiyetnamenin açılmasının üzerinden 10 yıllık süre içinde,
 • Vasiyetnamenin açılma tarihiyle kötü niyetli davalara karşı 20 yıllık süre içinde açılmalıdır.

Vasiyetname geçerliliği kanunlara uygun bir şekilde yapılmışsa yargı yolu kapalı olacaktır.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Miras bırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası Açılabilir. Vasiyetnamenin İptali Davası miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Vasiyetnamenin İptali Davası Hangi Hallerde Açılır?

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

 1. Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
 2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
 3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
 4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Vasiyetnamenin İptali Davası Kimler Tarafından Açılır?

Vasiyetnamenin İptali Davası, Vasiyetnamenin İptal edilmesinde menfaati olan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Vasiyetnamenin İptali Davası, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.  Ayrıca İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Husumet Kime Yönetilir?

Vasiyetnamenin İptali Davasının konusu olan miras sözleşmesiyle, doğrudan doğruya mirastan yarar sağlayanlara yöneltilir.

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Hakkı ve Zaman Aşım Süresi Nedir?

Vasiyetnamenin İptali Davası dava açma hakkı davacının tasarrufu iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 1 yıl  ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı 10 yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

10 SORULAR

 1. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. GÜLİZ KESEN dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. ALİYE USAL dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. YASİN ER dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. CANSU KIR dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 6. SU GÜN dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. EDAGÜL TOSUNOĞLU dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 9. CANAN AKKOÇ dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 10. MELAHAT DERLİ dedi ki:

  Vasiyetnamenin İptali Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri