Vasi Tayini Davası

VASİ TAYİNİ VE GÖREVLERİ

Vasi tayini davası ile atanan, vasi vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının şahsına özen gösterir, mallarını yönetir ve onu hukuki işlemlerinde temsil eder, kayyım , belirli hükümleri veya malları, yönetmek için atanır.

KÜÇÜKLÜK  NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.

HACİR NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle işlerini göremeyen veya korunması için kendisine sürekli yardım gereken yada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanarak vasi tayin edilir.

İSRAF AYYAŞLIK SUİ HAL VE SUİ İDARE NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam, kötü yönetim,, savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşamı, veya mallarını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini zarurete düşürecek veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç bulunan yada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanarak vasi tayini istenebilir.

HAPİS NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla mahkum olan her ergin kısıtlanır.

İHTİYARİ HACİR NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eder ise ergin kısıtlanması istenerek, vasi tayini istenebilir.

VASİLİK VE ADLİ TIP VE BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL ALINIR

Kısıtlının dinlenilmesi ve bilirkişi raporu olmadan, yani bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşamı, kötü yönetimi, veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak uzman bilirkişinin raporu üzerine karar verilir. Vasilik davasında hakim karar vermeden önce bilirkişi raporunun göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

VASİ TAYİNİ DAVASINDA VASİ TAYİNİ

Vasi tayini davasında gereken durumlarda vasi görevini birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkiler uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir. Vasi Tayini önemli bir sakınca bulunmadıkça vasiliğe vesayet altına alınacak olanın veya ana yada babasının gösterdiği kimse atanır.  Yine önemli bir sebep olmadıkça vesayet makamı kendisine vasi atanacak kişinin eşini veya yakın akrabalarından birini vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atanır. Vasilik atamasında yerleşimyerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur.

KİMLER VASİ OLAMAZLAR

Kısıtlılar, Kamu haklarından yoksun olanlar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çalışanlar veya onunla aralarında düşmalık bulunanalar vasi olamazlar.

VASİ TAYİNİNE İTİRAZ VE SÜRESİ

Vasiliğe atanan kişi  bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak, 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. Kısıtlıyla ilgili olan herkes vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya vasiye itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi ataması yapabilir.

VASİ TAYİNİ DAVASINDA TEDBİR

Vasi tayini davasında bazı yönetim işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı vasinin atanmasından öncede tedbiren gerekli önlemleri alır. Hakim özellikle kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir vasi temsilci tedbiren atayabilir.

Yargıtay Kararı – Vasi Tayini Davası

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5293 Karar: 2016/6415 Karar Tarihi: 07.06.2016

VASİ ATANMASI İSTEMİ – KISITLI ADAYININ BAKIMEVİNE YERLEŞMEDEN ÖNCE KÖY ADRESİNDE İKAMET ETTİĞİ ANLAŞILDIĞI – UYUŞMAZLIĞIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

ÖZET: … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli yazı cevabına göre de kısıtlı adayının bakımevine yerleşmeden önce “… Köyü-…/…” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın Y….. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Dava, 4721 sayılı TMK’nın 408. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesince, kısıtlı adayının adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin “… Mah. … Sk. …/…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Eğirdir Sulh Hukuk Mahkemesince ise kısıtlanması istenen …’ın Huzurevine girmeden önceki yerleşim yeri adresinin kolluk araştırması ve UYAP sisteminden sağlanan nüfus kayıt örneğinde “… Köyü-…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Yine aynı Kanunun 22. maddesi uyarınca “Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.”
Bakım kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağından ve … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli yazı cevabına göre de kısıtlı adayının bakımevine yerleşmeden önce “… Köyü-…/…” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 07.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.