Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Alınır

Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Alınır

Bankalardan tüketicilerin haksız olarak aldıkları konut kredi dosya masraflarını  geri almak için öncelikle bankaya, tüketici hakem heyetlerine, il tüketici hakem heyetlerine yada tüketici mahkemelerine müracaat ederek alabilirler. Tüketici Kredisi Dosya masrafı iadesi için hazırlanmış dilekçe örnekleri bulunmakta olup web sitemizdende temin edebilirsiniz. Tüketici Kredisi Dosya masrafı iadesi için hazırlanmış olan dilekçe örneğiyle müracaat etmeleri durumunda bankalarca haksız olarak kesilen kredi dosya masrfalarını geri alabilirsiniz.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ NASIL ALINIR AŞAMALARI

BANKAYA TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN DİLEKÇE İLE MÜRACAAT

Tüketici ilgili bankaya çekmiş olduğu Tüketici Kredisi masraflarının iadesi için dilekçe ile müracaat edebilir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ HAKAM HEYETİNE MÜRACAAT

Tüketici Kredisi Dosya Masrafı İadesi için bankaya Müracaat edilmesi ve ödenmemesi durumunda, bulunduğunuz il ve ilçelerde kurulan Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

Tüketici Kredisi ile ilgili kullandığınız bankadan  aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 2.200 TL’nin altında olduğu takdirde yaşadığınız yerin ilçe kaymakamlığında bulunan tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ İL HAKAM HEYETİNE MÜRACAAT

Tüketici Kredisi ile ilgili Kredi kullandığınız bankadan  aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 2.200 TL ile 3.200 TL arasında olduğu takdirde yaşadığınız yerin Valilik bünyesinde kurulan İl tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE MÜRACAAT

Tüketici Kredisi ile ilgili Kredi kullandığınız bankadan  aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 3.300 TL’nin üzerinde iseTüketici Hakem Heyetine değil, doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılarak dava açmak suretiyle geri alnır. 2015 Ocak ayı Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar için alt sınır 3.300,00 – Türk Lirası olmuştur.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN 10 YILLIK ZAMAN AŞIMINI VAR

Tüketici Kredisi Dosya Masraı iadesi ile ilgili olarak Tüketici kanunda yapılan düzenleme ve Yargıtay 13. Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay; Tüketici Kanunu’ndaki Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zaman aşımı süresinin uygulanacağına karar vermişdir..

TÜKETİCİ DOSYA MASRAFI İADESİ 3 BİN 3 YÜZ LİRANIN ALTI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURACAK

6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile  Tüketici Kredisi dosya masrafı 2.200 TL’nin altında olan tüketiciler, ikametgah adreslerinde bulunan ilçe hakem heyetine başvurabilecekler. 2.200 TL’den 3.300 TL’ye kadar olan alacaklar için ise valilik bünyesinde kurulan il hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. 3.300 TL’nin üzerindeki alacaklar için Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Tüketici Kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği karara tarafların 15 günlük itiraz süresi var. İtiraz durumunda tüketici mahkemesine dava açılması gerekiyor. Görülecek olan dava, Hakem heyetinin kararları tıpkı mahkeme ilamı gibi icraya konulabilir ve mahkemeye yapılan itiraz kararın icrasına engel teşkil etmemektedir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN DİLEKÇE VE DELİLLER

Tüketici Kredisi Dosya masrafı İadesi için Tüketicinin 10 yıl içerisinde  kredi kullanan ve dosya masrafı ödemiş tüketicinin emsal yargıtay karar ile müracaat ederek alabilmektedirler. Tüketici Hakem heyetlerine ve Tüketici mahkemelerine açılacak davaların tüketici lehine sonuçlanması için en önemli noktanın usulüne uygun dava dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Tüketici Müracaat dilekçesine veya dava dilekçesine delil niteliği taşıyan belgeler olan bankadekontlar, Tüketici Kredi sözleşmesi, hesap dökümü vb.) eksiksiz olması gerekmektedir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADE KARARI VERİLMESİ DURUMUNDA FAİZİYLE ÖDENECEK

Tüketici Kredisi Dosya Masra İadesi için Mahkeme veya heyet kararlarının tüketici lehine karar verdiğinde alınan dosya masrafı dava tarihinden veyahut daha öncesinde ihtarname ile talep edilmiş ise temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tüketiciye dosya masraf iade karar vermektedir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ NASIL GERİ ALINIR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Bankalar Tüketici Kredilerden alınan dosya masrafı , hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz ücreti kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıda ki yolu izleyebilirsiniz.

1. Tüketici Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,

2.Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz.

3.Bankanın olumsuz cevap vermesi durumunda, kesilen dosya masraf iadesi miktarı 2015 yılı için 2.200 TL ’ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2015 yılı için 3.300  TL ‘ye kadar olan kararları bağlayıcı olmayıp bir üst merci Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.

4.Kesilen bedel miktarı 2015 yılı için 3.300 TL ’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açılabilir.

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN BANKAYA YAZILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

…………….nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ……….. faiz oranı üzerinden …………………. TL ………………. Konut Kredisi kullandım ve ……………. Ay ödeme yaptım.

İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih :

Adres: Ad,

Soyad: İmza:

TÜKETİCİ KREDİSİ İÇİN İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Adresi :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Şikâyetin Parasal Değeri :

Şikâyetin Tarihi :

Şikâyetin Konusu :Tüketici Kredisi Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar :

2 SORULAR

  1. FURKAN TÜRKER dedi ki:

    Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Alınır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  2. GÜLFİDAN ALTIN dedi ki:

    Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Alınır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri