Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

   YARGITAY: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ DELİL NİTELİĞİ

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 1032 Karar: 2014 / 2839 Karar Tarihi: 04.02.2014
 • TÜKETİCİ HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI – KARARIN İNFAZ EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAYIP ANCAK TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DELİL OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Davacı, hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiş, herhangi bir eda talebinde bulunmamıştır. Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın … TL olduğu dikkate alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmakla, davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. HMK maddesi gereğince hukuki yarar dava şartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi gerekirken, davanın reddine, Tüketici Hakem Heyeti kararının onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

   YARGITAY: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12357 Karar: 2013 / 13328 Karar Tarihi: 21.05.2013
 • TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – DAVACININ DAVAYI AÇMASINDA HUKUKİ YARARI BULUNDUĞU – İŞİN ESASINA GİRİLMEK SURETİYLE HÜKÜM TESİSİ GEREĞİ – DAVANIN HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİ İLE REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRILIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Yasanın maddesinde belirlenen kesinlik sınırı … tarihi itibariyle … TL olarak belirlenmiş olup, davaya konu olan bedelin … TL olduğu nazara alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunduğunun kabulü ile, mahkemece taraf delilleri toplanarak, işin esasına girilmek suretiyle hüküm tesisi gerekirken, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

YARGITAY: BANKA KONUT KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİNDE ZAMANAŞIMI

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 28832 Karar: 2013 / 9624 Karar Tarihi: 15.04.2013
 • HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – KANUNUN İLGİLİ MADDESİNDE DÜZENLENEN ZAMANAŞIMI AYIPLI HİZMETE İLİŞKİN OLDUĞU – ALACAK DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ ON YIL OLDUĞU – ON YILLIK SÖZLEŞME ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ.
 • ÖZET: Mahkemenin esas aldığı 4077 sayılı Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen zamanaşımı ayıplı hizmete ilişkin olup, somut olayda uygulanma imkanı yoktur. Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre sözleşmeye dayalı alacak davalarında zamanaşımı 10 yıl olup, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zamanaşımının uygulanması gerekir. Buna göre; işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 

5 SORULAR

 1. İLYAS ÇERÇİOĞLU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. MUHAMMET ZORLU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. TUNAHAN SUBAŞI dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 5. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri