Trafik Kazası Maluliyet Tazminat

Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Nedir? Trafik kazaları sonucunda maluliyet doğması ve mağdurun bu maluliyet sebebiyle tazminat talep etmesi bir haktır. Trafik kazaları sonucunda ölüm ve yaralanma gerçekleşebilir. Bu zararlar genel olarak Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Ortada ceza davasına sebebiyet verecek herhangi bir eylem yoksa, söz konusu olay haksız fiil hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Mağdurun uğradığı zararlar, maddi ya da manevi olabilir. Bu zararları talep ederken belli başlı kişiler ve kurumlar bulunmaktadır.

Trafik Kazaları Sonucunda Tazminat Talep Etme:

Trafik kazasının sonucunda, mağdurun tazminat talep etme hakkı saklıdır. Bu hak çerçevesinde maddi tazminatlar ve şartları varsa manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Ancak manevi tazminatın sadece kazaya sebebiyet veren kişiden istenebileceği unutulmamalıdır. Trafik kazası sonucunda maluliyet doğması mümkündür. Bu maluliyet sonucunda tazminat talep edilirken sigorta şirketlerine başvuruluyorsa, belli başlı belgelerin bulunması gerekecektir.

Trafik Kazası Maluliyet Tazminatında Başvuru Evrakları:

Trafik kazası maluliyet tazminatı için bazı belgelerin mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu belgelerin en önemlisi sağlık raporudur. Bu raporun doğru hazırlanması gerekir, aksi takdirde hem mağdur için hem de sigorta şirketi için istenmeyen hak kayıpları doğabilmektedir. Söz konusu rapor uzmanlar tarafından çıkarılır. Rapora itiraz edilmek istenirse başvurulacak makam İl Sağlık Müdürlükleri olacaktır. Maluliyet tazminatı için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Sakat kalan kişinin gelir durumunu gösteren belge
 2. Trafik kazasının tespit tutanağı
 3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve maluliyet durumunu gösteren rapor
 4. Mahkemeye taşınmış bir olay varsa mahkeme kararı
 5. Trafik kazasına ilişkin diğer belgeler

Trafik Kazası Sonucunda Maluliyet Raporu Alınası Zorunluluğu:

Trafik kazası maluliyete sebebiyet verirse ve mağdur, tazminat talebini sigorta şirketine yöneltiyorsa, maluliyet raporunun alınması gereklidir. Maluliyet raporu alınırken, raporun doğru hazırlanmış olması gerekir. Aksine düşünceler varsa her zaman için İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru hakkı saklıdır. Bu rapor ve diğer belgelerin teslimi sonucunda sigorta şirketinden cevap beklenecektir. Bu cevabın beklenmesi için öngörülen süre 15 gündür. 15 günlük süre içerisinde cevap alınmazsa, mağdur için dava açma hakkı doğacaktır. Bu hak sadece cevap alınamama durumunda değil, 15 günlük süre içerisinde ret cevabının alınmasında da gerçekleşecektir.

Trafik Kazası Sonucunda Maluliyet Hesaplanması:

Trafik kazasıyla beraber bir maluliyet doğmuşsa, mağdurun sigorta şirketine ve muhatap bulamazsa dava yoluna başvurması mümkündür. Maluliyetin hesaplanmasında doğru verilerle işlem yapılması önemlidir. Bunun için Adli Tıp Kurumundan maluliyet raporu alınmaktadır. Bu rapor ve söz konusu kaza çerçevesinde bir aktüer hesabı yapılacaktır. Adli Tıp Kurumundan rapor alınabilmesi için, öncelikle savcılık ya da mahkemenin talebi gereklidir. Bu talep sonucunda maluliyet raporunun düzenlenmesi mümkün olur. Raporun düzenlenmesiyle birlikte, maluliyetle orantılı bir tazminat hesaplanması yapılacaktır.

Trafik Kazası Maluliyet Tazminat

YARGITAY KARARLARI:  TRAFİK KAZASI MALULİYET TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MALULİYET İSTEMİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – MALULİYET ORANININ KESİN BİR BİÇİMDE TESPİT EDİLMESİ AÇISINDAN RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maluliyet istemine dayalı maddi tazminat davasından ibarettir. Davacı emekli ziraat mühendisi olup dosya kapsamından emekli gelirine ek olarak mahkemelerde bilirkişilik yapmak suretiyle de ek gelir elde ettiği anlaşılmıştır. Mahkemece Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden alınan maluliyet raporunda ise düz işçi kabul edilerek hesaplama yapılmış ve %59 oranında maluliyeti bulunduğu belirtilmiştir. Yine dosya kapsamında bulunan A… Devlet Hastanesince alınan raporda ise davacının maluliyet oranının %30 olduğu belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece davacının maluliyet oranının kesin bir biçimde tespit edilmesi açısından Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas dairesinden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli bulunmamıştır.

YARGITAY KARARLARI:  TRAFİK KAZASI MALULİYET TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – DAVACIDAKİ ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE DAVALININ İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU RAPORUN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ – DAVACIDAKİ MALULİYETİN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINA BAĞLI OLDUĞU – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacıdaki çalışma gücü kaybına ilişkin değerlendirmede davalının ileri sürmüş olduğu Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nöroloji ABD’nin raporunun dikkate alınmış olması ve davacıdaki maluliyetin geçirdiği trafik kazasına bağlı olduğunun belirtilmiş olması ve manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve dikkate alınmış bulunduğuna göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

6 SORULAR

 1. BATURHAN DALMIŞ dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 2. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. SAKİNE AKTÜRKÇE dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Davayı açma şartları nelerdir..

 5. ÇAĞLAR ÖZUĞU dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  Trafik Kazası Maluliyet Tazminat Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri