Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Terk sebebiyle boşanma davası açılmasına ilişkin söz konusu eylem, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu özel ve mutlak boşanma şartları arasında sayılmıştır. Terk etmeye bağlı olarak eşlerden birinin dava açabilmesi için gerekli şartların oluşması gerekmektedir. Diğer boşanma davalarından farklı olarak terk nedeniyle boşanma davası için mahkeme tarafından terk eden eşe ihtar yapılır. Mahkeme tarafından yapılan ihtarın ardından kanuni sürelerin tamamlanması ile dava açılabilir.

Boşanma davası açmakta haklı olan eşin başvurusu üzerine mahkeme tarafından terk eden eşe ihtar gönderilir. 2 ay içinde dönme çağrısına uymayan eş için ihtarın yapılmasının ardından 2 aylık süre geçmeden dava açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliğinden dolayı ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bu unsur boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Haklı bir nedene dayanmadan müşterek konutun terk edilmesi halinde en az 6 aylık sürenin geçmesi ile terk edilen eş tarafından boşanma istemi ile ihtar yapılır. Mahkeme tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde kişi terk etmiş sayılacağı için boşanma davası açılabilir.

Mahkeme tarafından yapılan ihtarda, eve dön çağrısına uymayan eş için kanunu süreler gözetilerek dava açılır. Türk Medeni Kanunu içinde boşanma sebepleri arasında sayılan terk etme eylemi, aynı kanunun 164’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda boşanma davası açılabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartları sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartların olmaması ve yeterli sürenin takip edilmemesi halinde bu gerekçeye dayanarak dava açılamaz. Mahkeme tarafından terk sebebiyle boşanma davasına karar verilmesi için gerekli şartlar;

 • Eşlerden birinin müşterek hayattan ayrılmış olması,
 • Terkin hukuka aykırılık teşkil etmesi,
 • Terk eden eşin, evliliğe veya ortak yaşama son vermek istemesi,
 • Mahkeme ihtarının sonuçsuz kalması,

Olarak belirlenmiştir. Dört temel şartın sağlanamaması halinde boşanma, terk etme unsuruna bağlı olarak boşanma davası açılamaz. Evi terk eden kadının boşanma davası açması için terk etme nedenine bakılması gerekir. Haksız nedenle bir ayrılık söz konusu ise bu durumda dava farklı usuller kullanarak açılabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Aşamaları Nelerdir?

Eşlerden birinin evlilik ile ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmemek ve müşterek yaşama son vermek adına terk etmesi halinde boşanma davası açılabilmektedir. Terk nedenine bağlı olarak boşanma davası açılması için farklı şartlar ve hukuki aşamalar bulunmaktadır. Terk sebebiyle boşanma davasının aşamaları;

 • Kanuni süre içinde ihtar istemi yapılır,
 • İhtarda davet edilen ev uygun ve bağımsız olmalıdır,
 • İhtarın karşılıksız kalması halinde dava açılır.

Temelde bu iki aşamanın ardından boşanma davası süreci başlar. Terk edilen eşin ihtarda samimi olması ve haklı gerekçeyle ihtar istemi yapması temel şarttır. Evi terk eden koca ağır kusurlu sayılması için yine kanunda belirlenen şartların oluşması gerekmektedir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI KANUN MADDESİ : Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/19) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/19) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

 1. Boşanacak eşlerin iddia ve savunmaları dinlenir.
 2. Terk sebebiyle ilgili gösterilecek şahitler aile hakimi tarafından dinlenilir.
 3. Terk sebebi mutlak boşanma sebebi olduğu için, aile hakimin, terk sebebiyle ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmasına gerek yoktur.

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

 1. Terk filinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olmalıdır.
 2. Evlilik birliğinde doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması,
 3. Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması.
 4. Terk eden eşe ihtarda bulunulması, Terk olayından sonraki dördüncü ayın sonunda hakime ihtar için başvurabilir.
 5. Davacının, eşinin eve dönmesi için gerekli masrafları ödemesi, davet edilen evin her yönü ile bağımsız bir ev olması, eve dönmemek için haklı bir sebebin olmaması şarttır.
 6. İhtar kararı, terk eden eşe tebliğ edilmesine rağmen, davalı 2 ay içinde evine dönmezse, terk sebebiyle boşanma davası açılır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır – Nereye Açılır

Ülkemizde son dönemlerde eşlerin ekonomik özgürlüğü, eşe tahammülsüzlük ve bir çok sebeplerden dolayı  evlilikde terk olayları yaşanmaktadır.  Sıkça karşılaştığımız Terk nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna, yukarda anlattığımız kanun maddesi ışığı altında hasas bilgilere yer  vererek sorulara yanıt aramaya çalıştık.

Terk sebebiyle boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi’nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

terk sebebiyle boşanma davasında Aile Mahkemesi hakimi davanın süresinde açılıp açılmadığını, yani terkin gerçekleştiği günden itibaren 4 ay geçip geçmediğini araştırır.

Yukarda belirtilen kanun maddesi  gereği bütün işlemler yapıldığında terk edilen eş terk sebebiyle boşanma davası açabilir. Ayrıca diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eşe de terk sebebiyle boşanma davası açabilir.

TERK SEBEBİYLE İHTAR İSTEMİ NEDİR

Terk edilen eşin terk sebebiyle ihtar istemli olarak aile hakimine talepte bulunulur. Aile hakimi dosyanın esasını incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe  2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini, ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Terk eden eşin adresi bilinmiyorsa ihtar ilan yolu ile yapılır.

Terk eden eş, ihtara rağmen 2 aylık sürenin sonunda ortak konuta dönmezse, terk edilen eş, terk sebebiyle boşanma davası açabilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri