Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır

Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır

Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır? Teminat senedine itiraz edilmesi senet metnindeki geçersizliklere veya senedin geçersizliğine dayanılarak yapılabilir. Teminat senedi, iki tarafın anlaşması sonucunda bir mal veya hizmetin eksiksiz ve sorunsuz olarak teslim edileceği ve taahhüdün gerçekleşeceğini gösteren belgedir. Eğer ki aksi takdirde bir durum olursa, bu senede dayanılarak haklar ve sorumluluklar doğacaktır.

Teminat senedi hem hukuki hem de bir ticari belgedir. Ancak borç senedinden farklıdır ve bu özelliği itibariyle kıymetli evrak niteliği taşımamaktadır. Bu belge sadece ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluğun kabulünü belirten belgedir. Teminat senedine itiraz da şartları varsa mümkündür.

Teminat Senedinin Tarafları:

Teminat senedinin tarafları alacaklı ve borçludur. Her ne kadar ortak iradede birleşilerek sözleşme kurulsa da, senede bağlı olan hak ve sorumluluklar, alacaklı ve borçlu açısından farklı sonuçlar doğuracaktır. Alacaklı, teminat senedi sayesinde söz konusu malın veya hizmetin eksiksiz olarak almak hakkını savunacaktır. Bunun karşılığında her neyi vermeye söz vermişse de, bu belge ile onu sağlamakla yükümlüdür. Eğer ki alacaklının alacağı mal, hizmet ve benzeri şeylerde bir sorun ya da ayıp çıkarsa, teminat belgesine dayanarak hak iddia edebilecektir.

Borçlu ise teminat senedi ile birlikte bir borca bağlanmış olacaktır. Bu senedin başkasına devri gibi durumla sonucunda borcunun tekrarlanması mümkündür ve bunun yaşanmaması için çeşitli önlemler geliştirilmiştir. Menfi tespit davası bunlardan biridir. Belirli bir oran ödenerek haczin durdurulması veya malların kurtarılması söz konusu olabilmektedir. Burada ispatlar makbuz, fatura gibi yollarla yapılmaktadır.

Teminat Senedinin Düzenlenmesi:

Teminat senedi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, senet metni içerisinde senedin bir teminat senedi olduğunu belirtmek olacaktır. Ardından sözleşme detayları da belirlenmelidir. Tarih, şartlar gibi tüm önemli konular senet metninden açıkça anlaşılır şekilde düzenlenmelidir. Birçok Yargıtay kararına senet metninde yanlış düzenlemeler sebebiyle yapılan itirazlar konu olmuştur. Senedin boş bırakılıp sonradan doldurulması suç niteliğindedir. Senet metnindeki rakamların bulunmaması imzaların geçerliliğini etkilemese bile borç doğmamasına sebebiyet verir.

Teminat senedinin teminat niteliği taşıdığı özellikle belirtilmelidir. İçeriğin eksiksiz olarak hazırlanması durumunda senedin devredilmemesi, amacı dışında kullanılamaması söz konusu olacaktır.

Teminat Senedine İtiraz Edilmesi:

Teminat senedine itiraz edilmesi mümkündür. Eğer ki, teminat senedi üzerinde yazılması gereken bilgilerde yanlışlıklar varsa, senet metninden bilgiler açıkça anlaşılmıyorsa, bazı muallak beyanlar varsa veya senet geçersizse senede itiraz etmek mümkün olacaktır. İşte böyle hallerde teminat senedinin geçerliliğinden söz edilse bile, alacaklı ve borçlu üzerinde sorumluluk doğurmaması mümkündür. Bazı hallerde ise teminat senedinde belirtilen tarih üzerinde yanlış hesaplamalar yapılmaktadır. Bu durum da Yargıtay önüne gelmiştir. Belirtilen tarihle senedin düzenlenmesi arasındaki tarihin arasın resmi tatiller ve hafta tatilleri girebilmektedir. Böyle durumlarda hesaplamada yanlışlık yapıldığı takdirde senede itiraz etmek mümkün olacaktır.

  YARGITAY: TEMİNAT SENEDİNE İTİRAZ DAVASI

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – BORÇLUNUN İDDİASINI YAZILI BİR BELGE İLE İSPAT EDEMEDİĞİ VE ALACAKLI TARAFINDAN DA TAKİP DAYANAĞI BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA YÖNELİK BİR KABUL BEYANININ BULUNMADIĞI – İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Mahkemece, borçlunun iddiasını yazılı bir belge ile ispat edemediği ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanının bulunmadığı gözetilerek bu yöndeki itirazın reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 YARGITAY: SENET FOTOKOPİSİNDE BULUNAN “TEMİNATTIR” İBARESİ

BORCA İTİRAZ – AÇIĞA İMZALANARAK ALACAKLIYA TEMİNAT AMAÇLI VERİLEN SENET – NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİ BELLİ OLMAYAN SENET FOTOKOPİSİNE DAYANILARAK SENEDİN TEMİNAT AMAÇLI VERİLDİĞİNİN İSPATININ MÜMKÜN OLMADIĞI – İTİRAZIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Açık senet düzenlenmesi mümkün olup bu senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu ancak senede açıkça atıf yapan belgeyle ispatlanabilir. Borçlular tarafından sunulan ne zaman çekildiği belli olmayan senet fotokopisine dayanılarak senedin teminat amaçlı verildiğinin ispatı mümkün olmadığı gibi, sunulan senet fotokopisinde ibaresinin bulunması, Dairemizin yerleşik içtihatları doğrultusunda neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü de gerektirmez. Kaldı ki senet fotokopisine de itibar edilerek sonuca gidilemez. O halde mahkemece, itirazın reddine karar verilmesi gerekir.

 

12 SORULAR

 1. NAZİRE ATAÇ dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. NADİDE SALTIK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. ATANUR DİDİN dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. AYDIN TUĞRUL dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 8. PERİHAN BIKMAZ dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 9. YASEMİN ÖZDİL dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 10. MUKADDES YAVAŞ dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 11. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 12. KAZIM YALIN dedi ki:

  Teminat Senedi İtirazı Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri